Risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RiHG)

De RiHG is een instrument waarmee de hulpofficier van justitie kan beoordelen of bij een situatie van (mogelijk) huiselijk geweld een huisverbod moet worden opgelegd.

Onderwerp: 
Jeugdbescherming, Kindermishandeling
Doel: 
Risicotaxatie
Leeftijd: 
0 tot en met 99 jaar

Doel

Met de RiHG kan worden beoordeeld of er in een situatie van (mogelijk) huiselijk geweld een huisverbod opgelegd moet worden door de officier van justitie.

Doelgroep

De RiHG is voor gebruik bij alle leeftijden door de hulpofficier van justitie.

Materialen

  • Vragenlijst

Gebruik

Met het RiHG screent de officier van justitie twintig risicofactoren. Elk daarvan is vertaald in specifieke vragen over gedrag. Bij alle vragen dient aangegeven te worden of dit van toepassing is. Hoe vaker het antwoord 'ja' is, hoe duidelijker het risicosignaal. Voor iedere indicator of signaal wordt op basis van het beeld dat men zich gevormd heeft uit de verzamelde details, een risicobeoordeling gegeven.

Er zijn drie screeningsonderdelen: pleger van huiselijk geweld; verloop van geweldsincident;(gezins)achtergrond.

Na het invullen van alle onderdelen volgt een beslismoment, waarbij op basis van de verzamelde risicobeoordelingen besloten kan worden tot een huisverbod. Dat gebeurt door het aantal signalen dat wijst op een 'hoog risico' op te tellen. Als op enig beslismoment bij twee of meer indicatoren een 'hoog risico' is gescoord, dient een huisverbod te worden opgelegd.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Politiefunctionarissen kunnen het RiHG bestellen bij:
VTS Politie Nederland
0343 - 53 45 00

Risicotaxatie-instrument huiselijk geweld