Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS)

De RCADS wordt gebruikt voor het screenen op angst- en depressieklachten bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar.

Onderwerp: 
Angst, Depressie
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
8 tot en met 18 jaar

Doel

De RCADS brengt in kaart hoe vaak een kind of jongere last heeft van bepaalde angstklachten of depressieve gevoelens.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar.

Materialen

  • Engelstalige handleiding
  • RCADS vragenlijst
  • RCADS-Parents vragenlijst voor ouders

Gebruik

De RCADS bestaat uit 47 items. De jongere vult de lijst zelf in, de RCADS, of een ouder of verzorger vult de lijst in, de RCADS-P. Hierbij wordt per item op een vierpuntsschaal aangegeven hoe vaak deze uitspraak van toepassing is: nooit, soms, vaak of altijd.

Er zijn zes subschalen: separatie-angststoorniss; sociale fobie; gegeneraliseerde angststoornis; paniekstoornis; obsessief-compulsieve stoornis; depressieve stoornis.

Verder geeft de RCADS een totale angstschaal en een totale internaliserende schaal.

De vragenlijst wordt op papier ingevuld. Daarna kan deze handmatig of met één van de hulpmiddelen die online beschikbaar zijn, gescoord worden.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Meer informatie, gebruikersvoorwaarden en de materialen zijn te vinden op de website van Child F.I.R.S.T.:

Resources Child F.I.R.S.T.