Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K-2)

De PMT-K-2 is een vragenlijst gericht op het vaststellen van prestatiemotivatie, positieve en negatieve faalangst en sociale wenselijkheid bij kinderen van 10 tot 16 jaar.

Onderwerp: 
Angst
Doel: 
Effectmeting, Vroegsignalering
Leeftijd: 
10 tot en met 16 jaar

Doel

De PMT-K-2 is een vragenlijst gericht op het vaststellen van prestatiemotivatie, positieve en negatieve faalangst en sociale wenselijkheid. Het kan als hulpmiddel dienen bij begeleiding van kinderen en jongeren in de onderwijs- en gezinssituatie.

Doelgroep

De test is bedoeld voor kinderen van groep 7 en 8 en de eerste drie klassen van de middelbare school. De test is ook bruikbaar voor kinderen uit het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs, als gekeken wordt of de lees- en taalvaardigheid van het kind voldoende is.

Materialen

  • Handleiding
  • Vragenboekjes
  • Zelfscoringsformulieren

Gebruik

De PMT-K-2 meet:

  • Prestatiemotivatie
  • Negatieve faalangst: angst om te falen wat leidt tot disfunctioneren
  • Positieve faalangst: angst die leidt tot optimale spanningstoestand
  • Sociale wenselijkheid: neiging om zich naar buitenwereld goed voor te willen doen

Het kind vult de test zelf in. De test bestaat uit 89 zinnen die onaf zijn. Het kind  geeft aan wat voor hem of haar het beste past door te kiezen uit enkele opties om de zin af te maken. 

Afname duurt ongeveer dertig minuten. De test wordt schriftelijk afgenomen. Dat kan individueel en klassikaal. Het advies is om bij klassikale afname niet de leerkracht, maar iemand die de kinderen niet dagelijks beoordeelt of evalueert de test te laten afnemen.

Afname en interpretatie moet plaatsvinden onder toezicht van een psycholoog of pedagoog.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Pearson
020 - 581 55 00
info-nl@pearson.com

Uitgeverij Pearson