Pravoo Peutervolg- en hulpsysteem

PRAVOO Peutervolg- en hulpsysteem is een kindvolgsysteem voor gebruik in de peuterspeelzaal.

Onderwerp: 
Kinderopvang
Doel: 
Vroegsignalering
Leeftijd: 
2 tot en met 4 jaar

Doel

Het Pravoo peutervolg- en hulpsysteem is bedoeld om de ontwikkeling van peuters van 2 tot 4 jaar te volgen en om, indien nodig, aansluitende begeleiding te bieden.

Doelgroep

Het instrument is gericht op kinderen van 2 tot 4 jaar.

Materialen

Het materiaal bestaat uit:

  • Een map Pravoo peutervolg- en hulpsysteem.

In de map is achtergrondinformatie opgenomen, een kaart om de ontwikkeling van een kind weer te geven, een diagnoselijst om, indien nodig, nog meer gedetailleerd naar het kind te kijken, begeleidingsprogramma's en ouderbrieven.

  • Persoonlijke ontwikkelingsboekjes.

Gebruik

Het peutervolgsysteem begint met de aanmelding van de nieuwe peuter. Er wordt een opzet voor een vragenlijst geboden. Als de peuter een maand op de peuterspeelzaal is dan wordt de beginsituatie bepaald. Er is een persoonlijk ontwikkelingsboekje waarin de beginsituatie wordt gescoord. Na de eerste scoring kenmerkt het Pravoo-systeem zich door het scoren van de gehele groep op vaste momenten, namelijk in januari en in juni (halfjaarlijks) en aan het eind van de peutertijd. Nadat de groep in kaart is gebracht kan door de leidster het volgende worden bepaald:

  • wat met de hele groep nog eens aangepakt moet worden;
  • welke kind verder onderzocht moet worden;
  • wat er speciaal met een bepaald kind of enkele kinderen aangepakt moet worden;
  • welke adviezen aan de ouders gegeven moet worden en hoe alles georganiseerd moet worden.

Als een kind verder onderzocht moet worden kan er gebruik gemaakt worden van het diagnose/handelingsblad in de map. Tenslotte vindt overdracht van de gegevens aan de basisschool plaats.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Pravoo

05 46 - 69 81 00
info@pravoo.nl

Website van Pravoo