Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C)

De PSWQ-C is een vragenlijst voor zelfrapportage die zich richt op de neiging tot overmatig piekeren bij tieners.

Onderwerp: 
Angst
Doel: 
Diagnostiek, Signalering en screening
Leeftijd: 
8 tot en met 13 jaar

Doel

De PSWQ-C is gericht op het meten van de neiging tot overmatig piekeren door kinderen. Dit kan een onderdeel zijn van een generaliseerde angststoornis (GAS). De vragenlijst is geschikt voor gebruik in de klinische praktijk en voor onderzoek.

Doelgroep

De vragenlijst is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

Materialen

  • Vragenlijst

Voor zover bekend is er geen handleiding beschikbaar. De normering van de vragenlijst is te vinden in een artikel van Muris, Meesters & Gobel uit 2001.

Gebruik

De PSWQ-C bestaat uit veertien stellingen. Het kind beantwoordt deze op een vierpuntsschaal van 'nooit waar' tot en met 'altijd waar'. De totaalscore wordt berekend door de scores van alle items bij elkaar op te tellen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Universiteit Maastricht
peter.muris@maastrichtuniversity.nl
043 - 388 43 19