Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL)

De PedsQL is een vragenlijst om gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te meten bij gezonde- en chronisch zieke kinderen en jongeren.

Onderwerp: 
Kwaliteit van leven
Doel: 
Evaluatie
Leeftijd: 
2 tot en met 18 jaar

Doel

De PedsQL is ontwikkeld om de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te meten bij kinderen en hun ouders of verzorgers. In eerste instantie is de PedsQL ontwikkeld met en voor kinderen met kanker en hun ouders of verzorgers. In de loop der jaren zijn daar modules voor andere ziektes bijgekomen. De PedsQL kan worden ingezet in de klinische praktijk en voor wetenschappelijk of commercieel onderzoek.

Doelgroep

Gezonde en chronisch zieke kinderen van 2 tot en met 18 jaar.

Materialen

  • Invulformulier met scoreformulieren voor afzonderlijke schalen
  • Vragenlijst voor kinderen van 5 tot en met 7 jaar
  • Vragenlijst voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar
  • Vragenlijst voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar
  • Vragenlijst voor ouders van kinderen van 2 tot en met 4 jaar
  • Vragenlijst voor ouders van kinderen van 5 tot en met 7 jaar
  • Vragenlijst voor ouders van kinderen van 8 tot en met 12 jaar
  • Vragenlijst voor ouders van kinderen van 13 tot en met 18 jaar

Gebruik

De PedsQL is ontwikkeld om gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te meten op vier domeinen: fysiek, emotioneel, sociaal en schools functioneren.

Om de uitkomsten te interpreteren worden de ruwe scores omgezet in drie schaalscores: een totaalscore, een psychosociale gezondheidsscore en een fysieke gezondheidsscore. Een hogere schaal- of totaalscore wijst op een hogere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

Alle versies bevatten 23 items en kunnen in vier minuten ingevuld worden. De items bestaan uit stellingen die worden beantwoord op een vijfpuntsschaal van 'nooit' tot en met 'bijna altijd'.

De vragenlijst is beschikbaar in meer dan zeventig talen, waaronder Nederlands. Er is geen Nederlandse waarderingsset beschikbaar.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De Pediatric Quality of Life Inventory is ontwikkeld in Amerika. De PedsQL is niet vrij beschikbaar, maar valt onder het auteursrecht. De PedsQL mag daarom niet naar eigen inzicht worden aangepast, vertaald of verspreid. Voor gebruik is toestemming nodig van de ontwikkelaar. Gebruik kan worden aangevraagd via een eProvide.

Aan het gebruik van de PedsQL zijn kosten verbonden. De kosten worden bepaald aan de hand van onder meer het type onderzoek, de financieringsbron van het onderzoek en de omvang van de steekproef.

Meer informatie over de PedsQLPedsQL bestellen