Ontwikkelingsvolgmodel (OVM)

Het Ontwikkelingsvolgmodel is een longitudinaal observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen per halfjaar zijn uitgewerkt. Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse opvang en onderwijsleersituaties bij verschillende activiteiten en in gevarieerde situaties. Het instrument kent drie versies en is gericht op verschillende doelgroepen: zeer jonge kinderen (0-4 jaar), jonge kinderen (4-7 jaar) en midden- en bovenbouw van het basisonderwijs (8-13 jaar). Daarnaast zijn er aanpassingen voor het speciaal onderwijs.

Onderwerp: 
Kinderopvang, Pedagogische basis
Doel: 
Vroegsignalering
Leeftijd: 
0 tot en met 13 jaar

Doel

Het volgen van het ontwikkelingsverloop en gedrag van kinderen.

Doelgroep

Het Ontwikkelingsvolgmodel kent drie versies en is gericht op verschillende doelgroepen: zeer jonge kinderen (0-4 jaar), jonge kinderen in de onderbouw van het reguliere basisonderwijs (4-7 jaar) en kinderen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs (8-13 jaar). Voor het speciaal onderwijs zijn aanpassingen beschikbaar.

Materialen

Het Ontwikkelingsvolgmodel bestaat uit:

  • Ontwikkelingsvolgmodellen (met versies voor verschillende leeftijdsgroepen)
  • Registratieblad voor het maken van observatieaantekeningen
  • Handboek met verwijzingen naar toetsen en verdiepende registratieinstrumenten
  • Computerprogramma 'Ontwikkelingsvolgmodel-web (OVM-Web)'
  • Handleiding Ontwikkelingsvolgmodel-web (downloadbaar)

Gebruik

Het instrument is bedoeld als leerlingvolgmodel voor de voorschoolse periode en het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse opvang en onderwijscontext bij verschillende activiteiten en lessen en in gevarieerde situaties. Het model is gebaseerd op een continu observatieproces. Als de medewerker in de kinderopvang of op school een verandering waarneemt bij het kind noteert de medewerker dat. De registratie is gebaseerd op het systematisch en nauwgezet observeren van de ontwikkeling en het gedrag in voor kinderen vanzelfsprekende onderwijssituaties.

Met behulp van een computerprogramma worden de gegevens vastgelegd. Naast een totaaloverzicht per kind, kunnen groepsoverzichten in beeld gebracht worden. Naast de registratie van het ontwikkelingsverloop en het gedrag worden handreikingen gegeven voor diagnostisch onderzoek, voor individuele handelingsplanning en voor een planmatig aanbod op groepsniveau.

In het handboek behorende bij het instrument zijn opgenomen:

  • Overzicht van toetsen en verdiepende registratie-instrumenten die bij elke lijn gebruikt kunnen worden.
  • Verwijzingen naar ontwikkelingsmaterialen, leerlijnen met subdoelen, hulpverleningsprogramma's, handelingswijzers en andere middelen.
  • Literatuurverwijzingen en achtergrondbeschrijvingen die ten dienste staan bij het gebruik van het model.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

DataCare
0314 - 39 55 59
www.datacare.nl