Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE)

Vragenlijst waarmee men het eetpatroon vaststelt om risicofactoren en passende behandelstrategie voor overeten en overgewicht te bepalen.

Onderwerp: 
Overgewicht
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
7 tot en met 70 jaar

Doel

Het vaststellen van eetpatroon, zodat de juiste behandelstrategie kan worden bepaald. De NVE biedt inzicht in de oorzaken van overeten en kan zo een bijdrage leveren aan de individuele diagnostiek en het bepalen van de behandelstrategie.

Doelgroep

Adolescenten vanaf 12 jaar en volwassenen tot 70 jaar met gewichts- en eetproblemen of een risico daarop.

Materialen

  • Handleiding met verantwoording en normtabellen
  • Zelfscorende antwoordformulieren
  • Profielformulieren

Gebruik

De vragenlijst kan thuis of in de wachtkamer worden ingevuld. De cliënt of patiënt vult de vragenlijst zelf in. De lijst begint met vragen over persoonlijke gegevens zoals gewicht, lengte en gewichtshistorie. Gewichtshistorie betreft bijvoorbeeld schommelingen in gewicht en eetbuien.

Vervolgens zijn er 33 items waarvan de respondent aangeeft in hoeverre het item van toepassing is van 'nooit' tot 'zeer vaak'. De items meten drie schalen: emotioneel eten; extern eten; lijngericht eten.

Afname duurt ongeveer vijf minuten.

Een doktersassistente of administratief medewerker controleert of alle items beantwoord zijn en voert de scoring uit. Onbeantwoorde vragen moeten een uitzondering blijven, omdat de scores anders onbetrouwbaar worden. De interpretatie van de gegevens gebeurt bij voorkeur door een arts.

De handleiding bevat een beslisboom waarin wordt aangegeven wat de meest voor de hand liggende stap is bij een bepaalde uitkomst. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van emotioneel eten, adviseert de auteur een doorverwijzing naar een psycholoog of psychotherapeut. Daarbij is het van belang om ook te letten op de BMI, het actuele eetgedrag zoals blijkt uit een eetdagboek en op de gewichtshistorie.

De vragenlijst kan ook online worden afgenomen. Er wordt dan automatisch een rapport met de scores gegenereerd.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Hogrefe Uitgevers BV
020 -  671 35 43
info@hogrefe.nl

Informatie over de NVE

Bij de uitgeverij kun je een digitale proefafname ter inzage aanvragen.