Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag Kind (NVE-K)

Vragenlijst om bij kinderen het eetpatroon vast te stellen om risicofactoren en passende behandelstrategie voor overeten en overgewicht te bepalen.

Onderwerp: 
Overgewicht
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
7 tot en met 12 jaar

Doel

Het vaststellen van drie typen eetgedrag bij kinderen, om risicofactoren van overeten en overgewicht te signaleren. Zo kan een behandelstrategie die bij het eetpatroon past, worden gekozen.

Doelgroep

Adolescenten vanaf 7 tot 12 jaar met overgewicht of eetproblemen of een risico daarop.

Materialen

  • Handleiding
  • Zelfscorende antwoordformulieren kind
  • Zelfscorende antwoordformulieren ouder
  • Profielformulieren

Gebruik

Kind en een of beide ouders vullen een vragenlijst met twintig meerkeuzevragen in. Afname duurt ongeveer vijf minuten. De NVE-K kan ook online worden ingevuld, er wordt dan automatisch een rapport gegenereerd.

De twintig vragen hebben betrekking op drie schalen: emotioneel eten; extern eten; lijngericht eten.

Op basis van het eetpatroon dat wordt gevonden, kan een passende behandelstrategie worden bepaald.

De professional vult eerst persoonlijke gegevens in, zoals gewicht, lengte, Body Mass Index (BMI) en gewichtshistorie. Gewichtshistorie betreft bijvoorbeeld schommelingen in gewicht en eetbuien. Vervolgens zijn er twintig items waarvan het kind aangeeft in hoeverre het item van toepassing is, op een drie-puntsschaal: nee; soms; ja. De ouder geeft ook op elke vraag antwoord.

In de toelichting kan de professional lezen wat zij kunnen adviseren aan ouders. Tevens staan hier de antwoorden op veelgestelde vragen van ouders.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie 

Hogrefe Uitgevers BV
020 - 671 35 43
info@hogrefe.nl

Informatie over de NVE-K