NCKO-Kwaliteitsmonitor

Een instrument waarmee kinderopvangorganisaties de pedagogische kwaliteit van hun opvang kunnen meten.

Onderwerp: 
Kinderopvang
Doel: 
Evaluatie
Leeftijd: 
0 tot en met 4 jaar

Doel

De NCKO-Kwaliteitsmonitor meet de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen met het doel de kwaliteit te optimaliseren.

Doelgroep

De pedagogische kwaliteit wordt voor een groot deel bepaald door de vaardigheden van de pedagogisch medewerker in de omgang met kinderen. Daarom zijn de pedagogisch medewerkers de belangrijkste doelgroep van de NCKO-Kwaliteitsmonitor.

Materialen

  • Schriftelijke handleiding
  • Svd met videofragmenten ter illustratie van het onderdeel 'Interactievaardigheden', 
  • Scoreformulieren voor de onderdelen 'Interactievaardigheden' en 'Kwaliteit van de leefomgeving'
  • Cd-rom met de Stabiliteitsmeter.   

Gebruik

Het gebruik van de NCKO-Kwaliteitsmonitor is vooral voorbehouden aan leidinggevenden en kwaliteitsmedewerkers.

De NCKO-Kwaliteitsmonitor bevat twee hoofdonderdelen: proceskwaliteit en structurele kenmerken. 

Proceskwaliteit

Proceskwaliteit omvat leidstervaardigheden, kindschalen en algemene proceskwaliteit-schalen.

Leidstervaardigheden bestaan uit zes interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers: sensitieve responsiviteit; respect voor autonomie van het kind; structureren en grenzen stellen; praten en uitleggen; ontwikkelingsstimulering; begeleiden van interacties tussen kinderen. 

Kindschalen bestaan uit het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen.

Algemene proceskwaliteit schalen bestaan uit: ruimte en meubilering; taal; activiteiten; interacties: supervisie en discipline; programma.

Structurele kenmerken

Structurele kenmerken omvatten structurele kwaliteitskenmerken die van invloed zijn op de proceskwaliteit. Het bestaat uit negen onderdelen: inspraak ouders; pedagogisch beleid; opleiding en training leidsters; pedagogische ondersteuning; groepsgrootte; leidster-kind-ratio; leeftijdsopbouw groep; groepsstabiliteit; leidsterstabiliteit.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Uitgeverij SWP
020 - 330 72 00
klantenservice@mailswp.nl

NCKO-Kwaliteitsmonitor