Kostendagboek van Bodden

Het kostendagboek van Bodden brengt kosten in kaart die voortkomen uit angstklachten van kinderen.

Onderwerp: 
Angst, Kosteneffectiviteit
Doel: 
Kostenevaluatie
Leeftijd: 
8 tot en met 18 jaar

Doel

Het doel van het kostendagboek is het in kaart brengen van:

  • Het vóórkomen en de frequentie van contacten met de medische en geestelijke gezondheidszorg en de kosten van medicatie.
  • Kosten voor ouders of verzorgers als gevolg van de problemen van het kind. Bijvoorbeeld zoals huishoudelijke hulp, kinderopvang, informele zorg, productiviteitsverlies bij betaald, onbetaald en huishoudelijk werk, en verlies van vrije tijd.

Doelgroep

Ouders en verzorgers van kinderen van 8 tot 18 jaar met ontwikkelingsproblemen, leerproblemen, psychosociale problemen, of psychische problemen.

Materialen

  • Een ouderdagboek, in te vullen door de ouder of verzorger.

Gebruik

Het kostendagboek is een prospectief instrument: het vraagt de ouder of verzorger twee weken vooruit te kijken.

Afhankelijk van de problematiek en bijbehorende mogelijke zorgkosten kunnen kostenposten worden weggelaten of toegevoegd.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Het kostendagboek is in 2008 ontwikkeld door Denise Bodden en haar collega's. Het is niet vrij beschikbaar; om het te gebruiken kun je contact opnemen met de ontwikkelaar.

Denise Bodden
d.bodden@uu.nl