Kiddie-SADS-Present and Lifetime DSM-5 (K-SADS-PL)

De K-SADS-PL is een interview dat gebruikt kan worden om verschillende stoornissen te diagnosticeren bij kinderen van 6 tot 18 jaar.

Onderwerp: 
ADHD, Angst, Depressie, Gedragsproblemen, Middelengebruik
Doel: 
Diagnostiek
Leeftijd: 
6 tot en met 18 jaar

Doel

De K-SADS-PL is een semigestructureerd diagnostisch interview, waarmee informatie wordt verkregen over huidige en vorige episodes van psychopathologie bij kinderen volgens DSM-5 criteria. Het kan ook worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek.

Doelgroep

De K-SADS-PL is gericht op kinderen van 6 tot 18 jaar.

Materialen

  • Het diagnostische interview
  • Aparte diagnostische supplementen

Gebruik

De K-SADS-PL wordt afgenomen door een diagnostisch professional. Het kan alleen online afgenomen worden. Het interview wordt bij ouders en kind apart afgenomen. Is het kind jonger dan 12 jaar, dan worden eerste de ouders geïnterviewd. Is het ouder dan 12 jaar, dan wordt kind zelf eerst geïnterviewd.

Het bestaat uit zes onderdelen:

  • Een zelf-rapportage door ouder en kind apart, waarbij 25 items meten hoe zwaar de symptomen de afgelopen twee weken waren.
  • Een ongestructureerd introducerend interview van tien tot vijftien minuten. Hierin wordt de context geschetst en wordt aan het vertrouwen gewerkt.
  • Een screen-interview waar de primaire symptomen van verschillende diagnoses gemeten worden.
  • Een checklist waarmee wordt nagegaan op welke mogelijke diagnoses moet worden voortgebouwd.
  • Diagnostische bijlagen, die verschillende diagnoses meten. Uit de eerdere onderdelen is duidelijk geworden welke diagnostische bijlagen ingevuld dienen te worden.
  • Een samenvatting van informatie over de levensloop en diagnostiek waar eventueel meer specifieke informatie in kan worden gezet.

Het wordt aangeraden om een training te volgen voor het werken met de online K-SADS, verzorgd door de beheerders.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Voor meer informatie en bestellen van het instrument: 

Ksads-comp.eu