Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J-3)

De NPV-J-3 is een vragenlijst die  persoonlijkheidseigenschappen meet bij kinderen en adolescenten.

Onderwerp: 
Gedragsproblemen
Doel: 
Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
9 tot en met 16 jaar

Doel

De NPV-J-3 meet persoonlijkheidseigenschappen bij kinderen en adolescenten in de ggz en het onderwijs, om daarmee gedrag te kunnen voorspellen. Hij kan worden ingezet voor diagnostiek, indicatiestelling en leerlingbegeleiding.

Doelgroep

De NPV-J-3 is geschikt voor kinderen en adolescenten van 8 tot en met 16 jaar.

Materialen

  • Handleiding
  • Zelfscorende formulieren
  • Een digitale versie

Gebruik

De NPV-J-3 bestaat uit 90 items waarbij vijf schalen worden gemeten:

  • Inadequatie of Neuroticisme, met subschalen Depressiviteit en Angst
  • Sociale Angst of Sociale Inadequatie, met subschalen Verlegenheid en Sociale Vermijding
  • Prestatie-Motivatie
  • Recalcitrantie
  • Dominantie

De afname met de papieren versie van de NPV-J-3 kan individueel en groepsgewijs plaatsvinden. Bij individuele afname leest het kind zelf de instructie en kan daarna eventueel vragen aan de proefleider stellen. Bij jongere kinderen verdient het aanbeveling de instructie nog even toe te lichten.

De NPV-J kan ook digitaal worden afgenomen. De afname kan dan via e-mail worden klaargezet en de rapportage wordt dan automatisch gegenereerd.

Afname duurt ongeveer twintig minuten en kan worden gedaan door psychologen, pedagogen, orthopedagogen of gekwalificeerde testassistenten.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

NPVJ-2 wel beoordeeld

De voorgaande versie, de NPV-J-2, is wel beoordeeld door COTAN.

Naar de beoordeling (inloggen noodzakelijk)