IMTA Productivity Cost Questionnaire (iPCQ)

De iPCQ brengt de kosten van verminderde productiviteit bij betaald en onbetaald werk in kaart.

Onderwerp: 
Kosteneffectiviteit
Doel: 
Kostenevaluatie
Leeftijd: 
18 tot en met 99 jaar

Doel

Doel van de iPCQ is verminderde productiviteit bij betaald en onbetaald werk in kaart te brengen. Het gaat dan om verzuim, verminderde productiviteit en een inschatting van de tijd die een ander kwijt zou zijn aan het onbetaalde werk dat een ouder of verzorger niet heeft kunnen doen.

Bij economisch evaluatieonderzoek naar hulp voor kinderen met psychosociale problemen wordt de lijst gebruikt om het productiviteitsverlies van ouders of verzorgers in kaart te brengen als gevolg van de problemen van kinderen.

Doelgroep

Volwassenen vanaf 18 jaar.

Materialen

  • Vragenlijst
  • Handleiding

Gebruik

De iPCQ is een recall-vragenlijst die de ouder of verzorger vraagt vier weken terug te kijken in de tijd. Er zijn totaal twaalf vragen, verdeeld over slgemene vragen over betaald werk en drie modules productiviteitsverlies.

Drie algemene vragen over betaald werk geven informatie over hoeveel de persoon werkt. De modules, van elk drie vragen, meten:

  • absenteïsme: verzuim van betaald werk
  • presenteïsme: productiviteitsverlies tijdens gewerkte dagen
  • productiviteitsverlies van onbetaald werk

De lijst wordt door de volwassene zelf ingevuld, dat kan schriftelijk, digitaal of mondeling. Afname duurt ongeveer vijf minuten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De iMTA Productivity Cost Questionnaire is ontwikkeld door de Productivity & Health Research Group van het Institute for Medical Technology Assessment (iMTA). De vragenlijst is niet vrij beschikbaar; voor gebruik is toestemming nodig van de ontwikkelaars. Toestemming kan worden aangevraagd via het formulier dat te vinden is via onderstaande link.

Institute for Medical Technology Assessment
support@imta.eur.nl
Meer informatie over de iMTA