GGZ Jeugdthermometer

De GGZ Jeugdthermometer meet cliënttevredenheid in de jeugd-ggz.

Onderwerp: 
Psychosociale problemen, Psychische problemen
Doel: 
Evaluatie
Leeftijd: 
0 tot en met 99 jaar

Doel

Met de GGZ Jeugdthermometer kunnen instellingen in de jeugd-ggz en verslavingszorg onderzoeken hoe cliënten en hun ouders de geboden zorg waarderen.

Doelgroep

De doelgroep van de GGZ Jeugdthermometer zijn kinderen en jongeren.

Materialen

  • GGZ Jeugdthermometer voor jongeren vanaf 12 jaar over de geboden hulp
  • GGZ Jeugdthermometer voor ouders of verzorgers over de behandeling van hun kind
  • GGZ Jeugdthermometer voor ouders of verzorgers over de ouderbegeleiding
  • GGZ Jeugdthermometer voor betrokkenen
  • Handleiding
  • Codeboek en een SPSS-syntax

Gebruik

De GGZ Jeugdthermometer wordt ingevuld door jongeren vanaf 12 jaar, door ouders of door andere mensen die bij de cliënt betrokken zijn.

De GGZ Jeugdthermometer bevat, afhankelijk van de versie, dertien tot zeventien ja/nee-vragen. Daarnaast wordt een rapportcijfer gegeven over de behandeling of begeleiding. Tot slot kan de jongere of ouder aangeven wat er veranderd kan worden om het rapportcijfer te verhogen.

De GGZ Jeugdthermometer meet de waardering van: informatie, inspraak, de hulpverlener en het resultaat.

Het instrument kan worden gebruikt bij kwaliteitsbeleid van eigen instellingen, vergelijkingen tussen instellingen of voor een landelijke vergelijking. Het geeft een beeld van de cliënttevredenheid van het behandelde kind, van de ouders van het behandelde kind en de tevredenheid van ouders over de hulp die henzelf is geboden naar aanleiding van de problemen van hun kind.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

de Nederlandse ggz
033 - 460 89 00
info@denederlandseggz.nl
www.denederlandseggz.nl