Experimentele Schaal voor de beoordeling van het Sociaal Emotionele Ontwikkelingsniveau-Revisie (ESSEON-R)

De ESSEON-R is een schaal waarmee het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau bepaald kan worden.

Onderwerp: 
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Doel: 
Diagnostiek
Leeftijd: 
0 tot en met 99 jaar

Doel

Het doel van de ESSEON-R is het bepalen van het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doelgroep

Kinderen en volwassenen bij wie een bepaling van het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling om uiteenlopende redenen gewenst is. Het instrument is bedoeld voor kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar.

De doelgroep bestaat vooral uit kinderen en volwassenen met:

 • een verstandelijke beperking
 • een (vermoeden van) sociale of emotionele ontwikkelingsachterstand
 • een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek
 • een zintuiglijke en/of communicatieve beperking
 • school- en/of leerproblemen in het regulier of speciaal onderwijs

Materialen

 • Handleiding
 • Scoreformulieren
 • Scoringsprogramma

Gebruik

De ESSEON-R bestaat uit twee domeinen: sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling. Elk domein bevat 76 items. De items zijn naar leeftijd gegroepeerd.

Het domein sociale ontwikkeling bestaat uit negen dimensies: sociale afhankelijkheid; morele ontwikkeling; impulscontrole; contactlegging; ik-bewustzijn in sociale context; sociaal inschattingsvermogen; sociale vaardigheden; relatie tot autoriteit; sociale aspecten van seksuele ontwikkeling.

Het domein emotionele ontwikkeling bestaat uit zeven dimensies: emotionele  onafhankelijkheid; morele ontwikkeling; impulscontrole; zelfbeeld; realiteitsbesef; angsten; regulatie van de emoties.

De ESSEON-R wordt bij voorkeur afgenomen en ingevuld door een orthopedagoog of psycholoog, in samenspraak met een of meer personen die de cliënt dagelijks meemaken.

Na het invullen kunnen de beoordelingen worden ingevoerd in het digitale scoringsprogramma. Dat programma:

 • berekent de ontwikkelingsleeftijd
 • produceert een rapport waarin alle resultaten overzichtelijk zijn weergegeven
 • maakt een analyse van de sociale- en emotionele ontwikkeling

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Hogrefe Uitgevers
020 - 671 35 43
info@hogrefe.nl

ESSEON-R Schaal voor het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau