EQ-5D-Y-3L

De EuroQol Five Dimensions Health Questionnaire Youth (EQ-5D-Y-3L) is een vragenlijst om gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te meten.

Onderwerp: 
Kwaliteit van leven
Doel: 
Evaluatie
Leeftijd: 
4 tot en met 15 jaar

Doel

De EQ-5D-Y-3L is een vragenlijst over de ervaren kwaliteit van leven van kinderen. De vragenlijst brengt de kwaliteit van leven in kaart aan de hand van vijf dimensies: mobiliteit, zelfzorg, algemene activiteiten, pijn, en angst of depressie.

Doelgroep

Kinderen van 4 tot en met 15 jaar.

Materialen

Er zijn verschillende versies:

  • EQ-5D-Y-3L: een zelfrapportageversie voor kinderen van 8 tot en met 15 jaar
  • EQ-5D-Y-3L; ouderversie 1: de ouder of verzorger wordt gevraagd een eigen inschatting te maken van de kwaliteit van leven van het kind
  • EQ-5D-Y-3L; ouderversie 2: de ouder of verzorger wordt gevraagd om de kwaliteit van leven van het kind in te schatten zoals hij denkt dat het kind die zelf ervaart.

Er is een handleiding beschikbaar.

De EQ-5D-Y-3L is beschikbaar in meer dan veertig talen, waaronder Nederlands. Er is geen Nederlandse waarderingsset.

Gebruik

De EQ-5D-Y-3L is een kindvriendelijke versie van de EQ-5D-3L. De EQ-5D-Y-3L bestaat uit twee onderdelen: het beschrijvende EQ-5D-systeem en de visuele analoge EQ-schaal (EQ VAS).

Het beschrijvende systeem EQ-5D-Y-3L bevat vijf items die staan voor vijf dimensies:

  • mobiliteit
  • voor zichzelf zorgen
  • gebruikelijke activiteiten uitvoeren
  • pijn of ongemak hebben
  • zich zorgen maken, verdrietig of ongelukkig zijn

Elke dimensie heeft drie niveaus: geen problemen, enkele problemen en veel problemen.

De ingevulde vragenlijst resulteert in een getal dat de gezondheidsstatus van het kind beschrijft.

De EQ VAS registreert de zelfbeoordeling van het kind op een schaal met als beginpunt 'De beste gezondheid die je kunt bedenken' en als eindpunt 'De slechtste gezondheid die je kunt bedenken'. De EQ VAS is een kwantitatieve maat voor gezondheidseffecten. Het kind geeft op een schaal van 0 tot 100 aan hoe gezond hij of zij zich vandaag voelt.

Het invullen van de EQ-5D-Y-3L kost ongeveer vijf minuten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De EQ-5D-Y-3L is een kindvriendelijke versie van de EQ-5D-3L, in 2009 geïntroduceerd door de EuroQol Group.

De EQ-5D-Y-3L is niet vrij beschikbaar, maar valt onder het auteursrecht. De EQ-5D-Y-3L mag daarom niet naar eigen inzicht worden aangepast, vertaald of verspreid. Voor gebruik is toestemming nodig van de ontwikkelaar. Gebruik kan worden aangevraagd via een online formulier.

  • Er is een Engelstalige versie beschikbaar ter inzage, maar niet voor gebruik.
  • Neem voor een kennismaking met de Nederlandstalige versie contact op met EuroQol Group.

Meer informatie over de EQ-5D-Y-3L