Doen, Praten, Bewegen & Rekenen

'Doen, Praten, Bewegen & Rekenen' is een kindvolgsysteem voor baby's en peuters. Leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen hiermee de ontwikkeling volgen en stimuleren. Het instrument bestaat uit vier observatielijsten: 'Zo Doe Ik', 'Zo Praat Ik', 'Zo Beweeg Ik' en 'Zo Reken Ik', die zowel los van elkaar of gezamenlijk kunnen worden ingezet.

Onderwerp: 
Kinderopvang
Doel: 
Vroegsignalering
Leeftijd: 
0 tot en met 4 jaar

Doel

Door het volgen van de ontwikkeling (op het gebied van motoriek, spraak/taal, rekenen en sociale competentie) van 0 tot 4 jarigen in de kinderopvang, problemen in de ontwikkeling vroegtijdig onderkennen. Vervolgens de ontwikkeling van kinderen planmatig en doelgericht stimuleren.

Doelgroep

Kinderen van 0 tot 4 jaar op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Materialen

Elk deel ('Zo Doe Ik', 'Zo Praat Ik', 'Zo Beweeg Ik' en 'Zo Reken Ik') bestaat uit observatielijsten en een handleiding. In de handleiding zijn naast instructies voor gebruik ook handelingssuggesties.

De observatielijsten kunnen ook digitaal ingevoerd worden.

Gebruik

De observatielijsten bestaan uit 8 deellijsten gekoppeld aan 8 afnamemomenten: nl. als het kind 5, 10, 15, 20, 26, 32, 38 en 44 maanden is. Voor elk kind wordt de lijst twee keer per jaar afgenomen. De leidster vult de deellijst in die past bij de leeftijd van het kind. Als een kind op alle of veel vragen van de deellijst een 'ja' scoort (het kind vertoont het desbetreffende gedrag) kan alvast de volgende deellijst (het volgende afnamemoment) worden ingevuld. Als voor een kind een aantal keer 'nee' is ingevuld (het kind vertoont het desbetreffende gedrag niet) observeert de leidster het kind, maakt zij een verslag en bespreekt zij dit vervolgens met de collega's en leidinggevende. In samenspraak met de leidinggevende kan, indien nodig, een aanpak voor een kind besproken worden waarbij de handelingssuggesties kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling te stimuleren. De handelingssuggesties van ieder afnamemoment bestaan uit vier onderdelen: de ontwikkeling, de leidstervaardigheden, de activiteiten en de organisatie. De CED-Groep biedt ondersteuning bij de invoering van 'Doen, Praten, Bewegen & Rekenen' in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Hiertoe is een cursus opgezet over de uitgangspunten en werkwijze van het instrument.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

CED-Groep, Pedologisch Instituut
(010) - 407 15 99
info@cedgroep.nl 

Observatielijsten van Zo Doe Ik

Algemene informatie over Doen, Praten, Bewegen & Rekenen