Docenten Vragenlijst (DVL)

De Docenten Vragenlijst (DVL) geeft informatie over het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in groep 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Onderwerp: 
Verbinding onderwijs en jeugdhulp
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
11 tot en met 13 jaar

Doel

Het doel van de DVL is om eventuele sociaal-emotionele problematiek vast te stellen en ondersteuningsbehoeften van leerlingen in kaart te brengen. De resultaten geven inzicht in het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling in de klas. Ook geven de resultaten inzicht in de houding van de leerling ten opzichte van medeleerlingen, docenten en schoolwerk.

Doelgroep

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Materialen

Het schriftelijk materiaal bestaat uit een handleiding en een korte digitale gedragsobservatielijst.

Gebruik

De DVL omvat 22 vragen over vier onderdelen: egocentrisme; zelfwaardering; taakgerichtheid; sociabiliteit.

Op een zespuntsschaal geeft de docent aan in hoeverre een stelling van toepassing is op de leerling. De docent kan de DVL digitaal invullen. Het invullen duurt tien minuten. Het instrument is bedoeld voor het gebruik bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

In de praktijk blijkt dat docenten geneigd zijn voorzichtig te scoren, dat wil zeggen op de zespuntsschaal in het midden te scoren. De ontwikkelaars adviseren daarom om de DVL door meerdere personen die het kind kennen in te laten vullen en te bespreken. Ook raden ze aan het instrument te gebruiken in combinatie met de Leerlingen Vragenlijst (LVL) om het oordeel van leerling en docent met elkaar te vergelijken.

De resultaten staan op een profielblad. Hierop staan de scores op de verschillende onderdelen. Op het profielblad staat ook een advies over extra begeleiding die ingezet kan worden. Daarnaast staat op het profielblad informatie over de houding van de leerling in de klas. Voor interpretatie van de resultaten kan de bijbehorende leeswijzer gebruikt worden.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Zowel de schriftelijke als de internetversie zijn te bestellen bij:

A-Vision
055 - 540 03 33
contact@a-vision.nu
www.a-vision.nu/page/webshop

Meer informatie over de Docenten Vragenlijst