Development and Well-Being Assessment (DAWBA)

De DAWBA is een pakket instrumenten waarmee psychopathologie bij kinderen en adolescenten in beeld kan worden gebracht. Het bestaat uit drie delen, namelijk een interview voor de ouders, een interview voor de jongere en een vragenlijst voor de leerkracht. De wijze van afname is individueel en kan zowel gedaan worden via de computer als door een persoon. De discriminante validiteit blijkt uit eerste onderzoeken uitstekend te zijn.

Onderwerp: 
Angst, Depressie, Gedragsproblemen
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
5-17 jaar

Doel

Het doel van de DAWBA is het in beeld brengen van psychopathologie (vooral emotionele, gedrags- en hyperactiviteitsstoornissen) bij kinderen en adolescenten.

Doelgroep

De doelgroep van de DAWBA bestaat uit kinderen en adolescenten, zowel jongens als meisjes, tussen de 5 en de 17 jaar oud.

Materialen

De DAWBA bestaat uit de volgende materialen:

  • een interview voor de ouders;
  • een interview voor jongeren van 11 tot en met 17 jaar;
  • en een vragenlijst voor de leerkracht.

Gebruik

De DAWBA is zo opgezet dat deze niet hoeft worden afgenomen door klinische (kinder)psychologen of kinder- en jeugdpsychiaters. Beroepskrachten die werken met kinderen en onderzoekers kunnen zich de interviews snel eigen maken.De DAWBA kan zowel door personen als via de computer afgenomen worden, de verwerking ervan gebeurt met de computer.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Het instrument en de instructies zijn kosteloos te downloaden op de site van de DAWBA