Development and Well-Being Assessment (DAWBA)

De Development and Well-Being Assessment (DAWBA) is een pakket instrumenten om psychopathologie bij kinderen en adolescenten in beeld te brengen.

Onderwerp: 
Angst, Depressie, Gedragsproblemen
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
5 tot en met 17 jaar

Doel

Het doel van de DAWBA is het bij kinderen en jongeren in beeld brengen van psychopathologie, vooral emotionele, gedrags- en hyperactiviteitsstoornissen.

Doelgroep

De doelgroep van de DAWBA bestaat uit kinderen en jongeren van 2 tot en met 17 jaar.

Materialen

 • Interview voor ouders van kinderen van 2 tot en met 17 jaar
 • Interview voor jongeren van 11 tot en met 17 jaar
 • Vragenlijst voor leerkrachten van kinderen van 2 tot en met 17 jaar

Gebruik

De DAWBA hoeft niet te worden afgenomen door klinisch psychologen of kinder- en jeugdpsychiaters. Het instrument bestaat uit een mix van gesloten vragen en open vragen. 

Het instrument bestaat uit dertien onderdelen:

 • Zorgen over separatie van 'gehechtheidsfiguren', zoals de ouders
 • Specifieke angsten voor bijvoorbeeld spinnen en bloed
 • Sociale angsten voor bijvoorbeeld eten in het bijzijn van anderen en nieuwe mensen ontmoeten
 • Paniekaanvallen of angst voor menigten, openbare plaatsen, open ruimtes en dergelijke
 • Stress na een angstaanjagende gebeurtenis
 • Compulsies en obsessies
 • Zich zorgen maken over veel verschillende dingen
 • Depressie
 • Problemen met activiteit en aandacht
 • Gedrag waardoor het kind soms in de problemen komt
 • Dieet, eetbuien en zorgen over lichaamsbouw
 • Andere zorgen
 • Informatie over sterke en goede kanten

De afname van de DAWBA is individueel. Het instrument kan zowel door personen als via de computer afgenomen worden. De verwerking ervan gebeurt met de computer. De interpretatie van de resultaten moet uitgevoerd worden door professionals met klinische ervaring.

De afname van de vragenlijst bij ouders duurt ongeveer vijftig minuten, de vragenlijst bij kinderen en jongeren ongeveer dertig minuten en bij leraren ongeveer vijftien minuten. Het is mogelijk om de vragenlijst in te korten door alleen afzonderlijke secties uit te vragen.

Meer informatie

Dawba.info

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De instructies, interviews en vragenlijst zijn kosteloos te downloaden op de site van de DAWBA.