Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK)

De Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK) geeft een indruk van de zelfbeleving van kinderen, door competenties, eigen functioneren en zelfbeoordeling te meten.

Onderwerp: 
Psychosociale problemen
Doel: 
Effectmeting, Vroegsignalering
Leeftijd: 
8 tot en met 12 jaar

Doel

De CBSK is bedoeld om bij kinderen vast te stellen hoe zij hun vaardigheden inschatten op een aantal belangrijke levensgebieden en hoe zij hun globale gevoel van eigenwaarde beoordelen.

Doelgroep

Kinderen van 8 tot 12 jaar.

Materialen

  • Handleiding
  • Vragenlijsten
  • Sleutels

Gebruik

De vragenlijst omvat 36 items verdeeld over zes subschalen: schoolvaardigheden; sociale acceptatie; sportieve vaardigheden; fysieke verschijning; gedragshouding; en gevoel van eigenwaarde. Kinderen kiezen bij elk item uit twee stellingen en kruisen daarna aan of dit voor hen helemaal of een beetje waar is.

De CBSK kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen, met pen en papier. Het is gewenst dat het kind een leesvaardigheid op het niveau van groep 5 heeft. Bij jonge kinderen kunnen de items ook worden voorgelezen. Afname kan plaatsvinden door een psychodiagnostisch medewerker. Interpretatie van testgegevens wordt gedaan door een psycholoog, pedagoog, orthopedagoog of psychiater.

Afname van de CBSK duurt vijftien tot twintig minuten.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Uitgeverij Pearson
020 - 581 55 00
bestelling-nl@pearsonclinical.nl

Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK)