Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten (CBSA)

De Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten (CBSA) geeft een beeld van de competenties van adolescenten op een aantal specifieke gebieden en van het globale gevoel van eigenwaarde.

Onderwerp: 
Psychosociale problemen
Doel: 
Diagnostiek, Effectmeting, Evaluatie, Vroegsignalering
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar

Doel

De CBSA biedt op gestandaardiseerde wijze een indruk van zowel de competenties van adolescenten op zes specifieke gebieden als van het globale gevoel van eigenwaarde zoals beoordeeld door de adolescent zelf. Emotionele problemen en gedragsproblemen kunnen zo in kaart worden gebracht. De CBSA is inzetbaar voor wetenschappelijke en klinische doeleinden, psychodiagnostisch onderzoek en evaluatie van interventies.

Doelgroep

De CBSA is bedoeld voor adolescenten van 12 tot 18 jaar.

Materialen

  • Handleiding
  • Scoringsformulieren

Gebruik

De CBSA bestaat uit 35 stellingen die zeven subschalen meten. De subschalen zijn: gevoel van eigenwaarde;  schoolvaardigheden; sociale acceptatie; sportieve vaardigheden; fysieke verschijning; gedragshouding; en hechte vriendschap. De adolescent kiest bij elk item tussen twee stellingen en geeft aan of de gekozen stelling 'een beetje waar voor mij' of 'helemaal waar voor mij' is.

De CBSA wordt met pen en papier ingevuld door de jongere en kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. Afname kan plaatsvinden door een psychodiagnostisch medewerker. Interpretatie van testgegevens wordt gedaan door een psycholoog, pedagoog, orthopedagoog of psychiater.

Het duurt tien tot twintig minuten om de CBSA af te nemen.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Uitgeverij Pearson
020 - 581 5500
 info-nl@pearson.com

Meer informatie over en bestellen van de CBSA