Children's Depression Inventory (CDI-2)

De CDI-2 is een zelfrapportagelijst voor kinderen van 8 tot 21 jaar en stelt vast of er sprake is van een depressieve stemming en wat de ernst hiervan is. De vragenlijst kan als routinescreening worden gebruikt in diverse settings, waaronder het onderwijs, ambulante voorzieningen, residentiële centra en in de bijzondere jeugdzorg.

Onderwerp: 
Depressie
Doel: 
Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
8 tot en met 21 jaar

Doel

Het doel van de CDI-2 is het bepalen van het voorkomen en de ernst van depressieve symptomen bij kinderen en jongeren. De lijst meet cognitieve, affectieve en gedragsmatige symptomen van depressie.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 8 tot 21 jaar.

Materialen

  • Handleiding
  • Zelfrapportagevragenlijst
  • Oudervragenlijst

Gebruik

De zelfrapportagelijst bestaat uit 28 vragen met drie antwoordmogelijkheden. De oudervragenlijst bestaat uit 17 vragen met een vierpuntsschaal.

De vragenlijst heeft vijf subschalen: negatieve stemming; interpersoonlijke problemen; ineffectiviteit; anhedonie; en negatief zelfbeeld.

De CDI-2 wordt afgenomen door een psychodiagnostisch medewerker. Voordat het kind met de vragenlijst begint, neemt de medewerker de richtlijnen grondig met het kind door, werkt die een voorbeeld met het kind uit, en checkt die of het kind de instructies begrepen heeft. Vervolgens vult het kind of de jongere de CDI-2 zelfstandig in. Bij voorkeur wordt de vragenlijst individueel afgenomen. Groepsafname is ook mogelijk, maar niet bij kinderen jonger dan 9 jaar. Direct na de afname controleert de afnemer of de vragenlijst volledig en op de juiste wijze is ingevuld. Er is een papieren en een digitale versie beschikbaar.

De zelfrapportagelijst duurt ongeveer tien tot vijftien minuten. De oudervragenlijst duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Uitgeverij Hogrefe
020 - 671 35 43
info@hogrefe.nl

Meer informatie over de CDI-2