Child Sexual Behavior Inventory (CSBI)

De CSBI brengt seksueel (afwijkend) gedrag in kaart bij kinderen van 2 tot en met 12 jaar.

Onderwerp: 
Kindermishandeling
Doel: 
Diagnostiek
Leeftijd: 
2 tot en met 12 jaar

Doel

De CSBI is bedoeld om een overzicht te krijgen welke seksuele gedragingen een informant bij een kind heeft waargenomen. Het instrument kan ook gebruikt worden voor de evaluatie van kinderen die seksueel misbruikt zijn, of waarvan vermoed wordt dat zij seksueel misbruikt zijn. De resultaten kunnen worden gebruikt in diagnostiek en behandeling.

Doelgroep

Kinderen van 2 t/m 12 jaar.

Materialen

De CSBI bevat:

  • Handleiding
  • Vragenlijst

Gebruik

De CSBI bestaat uit 38 items, die gebruikt worden voor het berekenen van een totaalscore en scores voor Ontwikkelingsgerelateerd seksueel gedrag (gedrag passend bij de leeftijd en sekse) en Seksueel misbruik gerelateerd gedrag (gedrag waarvan uit onderzoek is gebleken dat dit gerelateerd is aan een geschiedenis van seksueel misbruik). Op een 4-puntsschaal wordt aangegeven hoe vaak het kind in de afgelopen zes maanden het beschreven gedrag heeft laten zien. Het invullen duurt ongeveer 5-15 minuten. De vragenlijst wordt ingevuld door de ouders of verzorgers van het kind. De CSBI mag alleen worden gebruikt als onderdeel van een uitgebreid diagnostisch proces en alleen psychodiagnostisch bevoegde professionals mogen de testuitslag interpreteren.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Hogrefe Uitgevers BV
020 - 671 35 43
info@hogrefe.nl

Meer informatie over de CBSI