Child Feeding Questionnaire (CFQ)

De CFQ meet de opvattingen, attituden en gedrag van ouders als het gaat om de voeding van hun kind met het doel de mate van ouderlijke controle vast te stellen.

Onderwerp: 
Overgewicht
Doel: 
Risicotaxatie, Signalering en screening
Leeftijd: 
2 tot en met 11 jaar

Doel

De CFQ meet de opvattingen, attituden en gedrag van ouders als het gaat om de voeding van hun kind met het doel de mate van ouderlijke controle vast te stellen.

Doelgroep

Ouders en kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar.

Materialen

  • Vragenlijst voor de ouder
  • Vragenlijst voor het kind

Gebruik

Het instrument een versie die wordt ingevuld door ouders en een versie die wordt ingevuld door kinderen.

Het is belangrijk dat de invullers de vragen onafhankelijk van elkaar beantwoorden, omdat het gaat om de individuele perceptie van de ouderlijke controle op het eetgedrag van het kind.

De vragenlijst is opgebouwd uit zeven subschalen in twee categorieën.

De categorie 'risicofactoren en zorgen' bestaat uit de subschalen: ervaren ouderlijke verantwoordelijkheid voor eetgedrag; ervaren (over)gewicht van ouder(s); ervaren (over)gewicht van kind; zorgen over (over)gewicht van kind.

De categorie 'controle over eetgedrag van kind: opvattingen en strategieën' bestaat uit de subschalen: restrictie; druk uitoefenen om te eten; monitoren.

Elk item wordt gescoord tussen 1 en 5 en hoe hoger de score, hoe meer ouderlijke controle er wordt uitgeoefend over het eetgedrag van het kind.

De kinderversie is onderzocht bij kinderen tussen 8 en 12 jaar, en kan ingezet worden als aanvulling op of ter vervanging van de ouderversie.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Esther Jansen
esther.jansen@co-eur.com

Sandra Mulkens
s.mulkens@maastrichtuniversity.nl