California Family Risk Assessment (CFRA)

De CFRA is een instrument om een objectieve inschatting te maken van de waarschijnlijkheid dat een kind binnen het gezin mishandeld of verwaarloosd wordt.

Onderwerp: 
Kindermishandeling
Doel: 
Risicotaxatie
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar

Doel

Het inventariseren van de belangrijkste risicofactoren voor ernstige kindermishandeling en verwaarlozing in alle gezinnen waarin jeugdhulp gegeven wordt en het op basis daarvan maken van een inschatting van het toekomstige risico op kindermishandeling en verwaarlozing.

Een hoge of zeer hoge risicoscore betekent dat de veiligheid van het kind een eerste prioriteit wordt. In de Amerikaanse context wordt de CFRA gebruikt bij de afronding van een onderzoek naar het voorkomen van kindermishandeling. De uitkomst van de risicotaxatie is mede bepalend voor het besluit de zaak op dat moment al dan niet af te sluiten.

Doelgroep

Het instrument verzamelt informatie over opvoeders en kinderen die betrokken zijn bij een onderzoek naar kindermishandeling en/of verwaarlozing.

Materialen

De CFRA bestaat uit

  • een vragenlijst
  • handleiding

Gebruik

Door het invullen van een checklist met de 15 items van de CFRA-NL worden de gezinnen gesignaleerd waarin een hoog statistisch risico op kindermishandeling of verwaarlozing aanwezig is.

De CFRA-NL dient te worden ingevuld voor alle gezinnen waarin een gezinswerker actief wordt. Indien een kind in méér dan één huishouden woont of regelmatig aanwezig is, dient voor al deze huishoudens de CFRA-NL apart te worden ingevuld. De Californische CFRA wordt ingevuld door de maatschappelijk werker die de melding onderzoekt.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.