Buss-Durkee Hostility Inventory-Dutch (BDHI-D)

De BDHI is een zelfrapportage-instrument voor het vaststellen van iemands hostiliteit en neiging tot agressief gedrag.

Onderwerp: 
Gedragsproblemen
Doel: 
Diagnostiek, Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
15-99 jaar

Doel

De BDHI-D is een zelfrapportage-instrument voor het vaststellen van iemands hostiliteit en neiging tot agressief gedrag.

Doelgroep

De vragenlijst is bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen, waarvan het wenselijk is te weten in hoeverre zij een neiging tot hostiliteit en agressie hebben. Hierbij valt te denken aan psychiatrische patiënten en jongeren binnen een gesloten jeugdinrichting.

Materialen

  • Handleiding
  • Vragenlijst
  • Scoringsmal

Gebruik

De jongere vult zelf de vragenlijst in door aan te geven in hoeverre de 40 stellingen op hem van toepassing zijn (waar of onwaar). Er zit een schriftelijke instructie bij waardoor afname in groepsverband ook mogelijk is. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De items zijn onder te brengen in de subschalen: 1) directe agressie, 2) indirecte agressie en 3) sociale wenselijkheid. De BDHI-D kan worden afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd door psychologen, psychiaters en orthopedagogen.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Bohn Stafleu Van Loghum
030 - 638 37 36
klantenservice@bsl.nl

Buss-Durkee Hostility Inventory-Dutch (BDHI-D)