BRIEF-2 Vragenlijst executieve functies

Met de BRIEF-2 Vragenlijst executieve functies kunnen executieve functies bij een kind in kaart gebracht worden. Er zijn ook BRIEF-2 screeners beschikbaar: korte vragenlijsten die identificeren welke kinderen moeten worden doorverwezen voor verder onderzoek.

Onderwerp: 
ADHD, Angst, Autisme, Depressie, Verbinding onderwijs en jeugdhulp
Doel: 
Diagnostiek, Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
5 tot en met 18 jaar

Doel

In de thuis- of schoolomgeving beoordelen van dagelijks gedrag gerelateerd aan executieve functies. De informatie kan worden gebruikt bij screening, diagnostiek en behandeling van kinderen.

Doelgroep

De BRIEF-2 is geschikt voor kinderen van 5 tot 18 jaar.

Materialen

  • Handleiding
  • Oudervragenlijst
  • Leerkrachtvragenlijst
  • Zelfrapportage 
  • Profielformulieren
  • BRIEF-2 screeners voor ouders, leraren en zelfrapportage

Er is ook een digitale versie beschikbaar van de BRIEF-2.

Gebruik

Er zijn drie versies van de BRIEF-2: een ouderrapportage (59 items), een leraarrapportage (58 items) en voor kinderen van 11-18 jaar een zelfrapportage (52 items). Aangeraden wordt om minstens twee informanten te bevragen. Items zijn verdeeld over acht subschalen: 1) inhibitie, 2) zicht op eigen gedrag, 3) flexibiliteit, 4) emotieregulatie, 5) uit zichzelf beginnen, 6) werkgeheugen, 7) plannen en ordenen en 8) taakgedrag. Op basis hiervan kunnen een gedragsregulatie-, emotieregulatie- en cognitieve-regulatie-index en een totaalscore worden berekend. Het invullen van de BRIEF-2 duurt ongeveer een kwartier. Om de BRIEF-2 te mogen interpreteren is ruime kennis van testconstructie, toepassing en interpretatie nodig.

De BRIEF-2 screeners zijn breed inzetbaar en mogen ook geïnterpreteerd worden door mensen die onvoldoende gekwalificeerd zijn voor het interpreteren van de complete BRIEF-2.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Hogrefe Uitgevers
020 - 671 35 43
info@hogrefe.nl

BRIEF-2 Vragenlijst executieve functies