Beck Youth Inventories 2nd Edition - Nederlandstalige bewerking (BYI-2-NL)

De BYI-2-NL bestaat uit vijf zelfrapportagevragenlijsten die afzonderlijk van elkaar of gecombineerd kunnen worden ingezet. De vragenlijsten brengen de beleving in kaart van een kind of jongere op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld.

Onderwerp: 
Angst, Depressie, Gedragsproblemen
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
7 tot en met 18 jaar

Doel

Met de BYI-2-NL kan bij kinderen en jongeren een beeld verkregen worden van psychische problematiek op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar.

Materialen

  • Handleiding
  • Papieren of digitale vragenlijsten
  • Scoringsformulieren

Er is ook een combinatieboekje beschikbaar waarin de vijf vragenlijsten zijn opgenomen.

Gebruik

BYI-2-NL bestaat uit de volgende vijf vragenlijsten:

  • Beck Depression Inventory for Youth (BDI-Y). Deze vragenlijst meet de beleving van een kind of adolescent op het gebied van depressie.
  • Beck Anxiety Inventory for Youth (BAI-Y). Deze vragenlijst meet de beleving van een kind of adolescent op het gebied van angst.
  • Beck Anger Inventory for Youth (BANI-Y). Deze vragenlijst meet de beleving van een kind of adolescent op het gebied van boosheid.
  • Beck Disruptive Behavior Inventory for Youth (BDBI-Y).  Deze vragenlijst meet de beleving van een kind of adolescent op het gebied van verstorend gedrag.
  • Beck Self-Concept Inventory for Youth (BSCI—Y). Deze vragenlijst meet de beleving van een kind of adolescent op het gebied van zelfbeeld

Elke vragenlijst bestaat uit 20 uitspraken over gedragingen, gevoelens of gedachten die kenmerkend zijn voor de bovenstaande onderwerpen. De antwoordmogelijkheden per item bestaat uit: nooit, soms, vaak of altijd.  

De BYI-2-NL kan door iedereen worden afgenomen als screeningsinstrument. Voor diepgaandere interpretatie van de testresultaten moet de testleider kwalificatieniveau A hebben (bijvoorbeeld remedial teacher en psycholoog of orthopedagoog op bachelorniveau). Een cliënt geeft zelf aan in hoeverre elke stelling voor hem/haar geldt. Afname en scoring is zowel mogelijk op papier als via een digitale omgeving.

De afname duurt ongeveer 5 tot 10 minuten per vragenlijst. De totale afnameduur van het hele pakket is 25 tot 50 minuten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Pearson
020 - 57 55 800
info-nl@pearson.com

Beck Youth Inventories 2nd Edition