Beck Depression Inventory-II (BDI-II-NL-R)

De BDI-II-NL-R is een korte zelfrapportagevragenlijst voor het meten van de ernst van depressie bij volwassenen en adolescenten ouder dan 13 jaar.

Onderwerp: 
Depressie
Doel: 
Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
13 tot en met 99 jaar

Doel

Het instrument is een zelfrapportage-vragenlijst voor het meten van de ernst van een depressie bij volwassenen en adolescenten. Het wordt gebruikt voor het beoordelen van depressieve symptomen die overeenkomen met de criteria uit de DSM-IV en DSM-5 voor depressieve stoornissen. Het is geen diagnostisch instrument, maar een instrument om de ernst van de symptomen vast te stellen.

Doelgroep

Volwassenen en adolescenten ouder dan 13 jaar.

Materialen

  • Handleiding (herziene versie uit 2016)
  • Papieren en digitale scoreformulieren. 

Gebruik

Het instrument bestaat uit 21 uitspraken van klachten, waarvan de cliënt vindt dat die het best bij hem of haar passen in de afgelopen twee weken. Het instrumenten meet 4 soorten symptomen: 1) cognitieve symptomen, 2) affectieve symptomen, 3) somatische symptomen en 4) vegetatieve symptomen. De scores op de symptomen worden samengevoegd om een totaal beeld te schetsen als mogelijke uitkomst: minimale, lichte, matige of ernstige depressie.

De BDI-II-NL-R wordt afgenomen en gescoord door iemand met een ruime kennis van testconstructie, toepassing en interpretatie. Deze moet van tevoren beoordelen of een patiënt in staat is de BDI-II-NL-R te lezen en de inhoud te begrijpen. De cliënt scoort vervolgens zelf bij elk item de uitspraak die het best beschrijft hoe hij zich de afgelopen twee weken gevoeld heeft. De afname en scoring kan zowel op papier gedaan worden als via een online omgeving.

De afname duurt ongeveer tussen de 5 en 10 minuten.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Pearson
+31 (0)20 575 5800
info-nl@pearson.com

Beck Depression Inventory-II