Autism Diagnostic Observation Scale (ADOS-2)

De ADOS-2 is een gestandaardiseerd observatie-instrument voor onderzoek naar de communicatie, sociale interactie en (verbeeldend) spel. Het wordt afgenomen bij kinderen en adolescenten met een vermoedelijke autisme spectrum stoornis.

Onderwerp: 
Autisme
Doel: 
Diagnostiek
Leeftijd: 
1 tot en met 99 jaar

Doel

De ADOS-2 lokt, door het aanbieden van vast omschreven activiteiten, materialen en vormen van interactie, gedragingen uit die relevant zijn voor autisme spectrum stoornissen (ASS). Hiermee kan de diagnose ASS worden onderbouwd.

Doelgroep

Peuters (vanaf 12 maanden), kinderen, adolescenten en volwassenen met een vermoedelijke ASS.

Materialen

  • ADOS-2 testkit met alle spelmaterialen voor de afname van de vijf modules)
  • ADOS-2 Nederlandstalige handleiding
  • Verschillende ADOS-2 modules
  • Trainings-dvd's bij de verschillende modules (Amerikaans)
  • een overstappakket (van ADOS naar ADOS-2)

Gebruik

De afname bestaat uit een reeks activiteiten die volgens een protocol wordt uitgevoerd. De professional kiest eerst een module uit die past bij het taalgebruik en de leeftijdsfase van de onderzochte persoon:

  • Module P voor kleuters
  • Module 1 voor kinderen die niet of nauwelijks spreken
  • Module 2 voor kinderen die wel korte zinnetjes gebruiken maar nog geen vloeiend taalgebruik hebben.
  • Module 3 voor kinderen en adolescenten met vloeiend taalgebruik
  • Module 4 voor adolescenten en volwassenen met vloeiend taalgebruik

De observatie is in een rustige ruimte met weinig prikkels. Het doel van de ADOS-2 is om informele interacties en communicatie uit te lokken. Tijdens de observatie maakt de professional notities. Na afloop worden observaties gerubriceerd naar vijf domeinen: 1) taal en communicatie, 2) wederkerige sociale interacties, 3) spel/verbeelding, 4) stereotiepe gedragingen en beperkte interesses en 5) overig afwijkend gedrag. Scores op de verschillende domeinen worden met algoritmes gecombineerd tot een classificatie. Afhankelijk van de module duurt de afname van de ADOS-2 30 tot 60 minuten.

De ADOS-2 kan alleen worden afgenomen door medewerkers met een ruime kennis van testconstructie, toepassing en interpretatie. Een training over het afnemen van de ADOS-2 wordt sterk aanbevolen. Meer informatie over de training is te vinden op de website van Accare.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Hogrefe Uitgevers
020 - 67 13 543
info@hogrefe.nl

Productinformatie van uitgever Hogrefe