Arnhems overdrachtsformulier peuters

Het Arnhems overdrachtsformulier peuters is bestemd voor jonge kinderen die overstappen van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de basisschool. Op dit formulier wordt informatie verzameld over het gedrag van de kinderen en andere relevante informatie om zo de overdracht tussen kinderleidster en leerkracht te verbeteren.

Onderwerp: 
Kinderopvang
Doel: 
Overdragen van gegevens
Leeftijd: 
2 tot en met 4 jaar

Doel

Het doel van het 'Arnhems overdrachtformulier peuters' is het verzamelen van informatie over de ontwikkeling van peuters voor uniforme overdracht van de voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs. Het instrument is ook een (hulp)middel:

 • voor de leidster om op systematische wijze de eigen kijk op de ontwikkeling van het kind op papier te zetten, met het oog op het signaleren van ontwikkelingsproblemen,
 • om het collegiaal overleg tussen leidsters onderling en leidsters en leerkrachten te vergemakkelijken,
 • voor een gesprek met ouders over de ontwikkeling van het kind,
 • als beperkt kindvolgsysteem voor gebruik in de voorschoolse voorziening, wanneer het meerdere malen wordt ingevuld.

Doelgroep

Het Arnhems overdrachtsformulier is bedoeld voor kinderen die overgaan van de kinderopvang naar het basisonderwijs.

Materialen

Het instrument bestaat uit:

 • een handleiding met daarin achtergrondinformatie over regels en afspraken en aanwijzingen voor gebruik)
 • het formulier: Arnhems overdrachtsformulier peuters
 • een formulier dat ouders of verzorgers voor akkoord moeten tekenen voordat de gegevens gebruikt mogen worden voor de overdracht van informatie.

Gebruik

De leidster vult het formulier in op basis van het beeld van een kind dat zij over langere tijd opbouwt. Zij beantwoordt de vragen en noteert opmerkingen, in ieder geval in aanloop naar de overgang naar het basisonderwijs. Indien gewenst kan het formulier ook voor de eerste keer afgenomen worden enige tijd na binnenkomst van de peuter in de voorziening om beter zicht te krijgen op de ontwikkeling. Als de leidster twijfelt over het gedrag van de peuter kan zij een gedragsdeskundige inroepen.

Het overdrachtsformulier heeft 40 vragen, waaronder evaluatievragen over het gedrag in het algemeen. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Sociaal Emotioneel
 • Spelontwikkeling
 • Leerontwikkeling
 • Taal-spraakontwikkeling
 • Rekenontwikkeling
 • Motoriek

In het kader van de bescherming persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid betracht bij het invullen en verspreiden van het formulier. De leidster vraagt de ouders de gegevens te controleren en pas na schriftelijke toestemming mag het formulier naar de school worden toegestuurd.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Primair onderwijs Arnhem in samenwerking (Stichting Pas)
026 - 760 09 07
info@stichtingpas.nl

Het Arnhems Overdrachtsformulier Peuters is gratis te downloaden via website Stichting Pas.