Agressievragenlijst (AGV)

De AGV meet agressief gedrag bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

Onderwerp: 
Gedragsproblemen
Doel: 
Diagnostiek, Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
4 tot en met 18 jaar

Doel

Met de AGV kan tijdens screening en diagnose in kaart worden gebracht óf, en in welke mate, er sprake is van agressief gedrag.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

Materialen

De AGV bestaat uit:

  • Handleiding 
  • Scoreformulieren

Gebruik

De AGV bestaat uit 32 items, verdeeld over de schalen Openlijke agressie, Heimelijke agressie, Impulsieve agressie en Defensieve agressie. Op een 5-puntsschaal wordt aangegeven hoe vaak het kind bepaald gedrag laat zien. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. De vragenlijst wordt ingevuld door de ouders of andere personen die het kind goed kennen. Alleen psychodiagnostisch bevoegde professionals mogen de testuitslag interpreteren. 

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum
(030) - 638 37 36
klantenservice@bsl.nl

Agressievragenlijst (AGV)