ADHD-vragenlijst (AVL)

De ADHD-vragenlijst (AVL) is een instrument voor het vaststellen van gedragssymptomen van ADHD bij kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar.

Onderwerp: 
ADHD
Doel: 
Diagnostiek, Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
4 tot en met 18 jaar

Doel

Het doel van de AVL is om ADHD-gedragingen op te sporen (screening) en te diagnosticeren (diagnose). Daarbij geeft de vragenlijst een indicatie van op welke dimensies er met name problemen zijn.

Doelgroep

De AVL is gericht op kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

Materialen

De AVL bestaat uit

  • handleiding
  • vragenlijst

Gebruik

De AVL bestaat uit 18 items, verdeeld over de schalen Aandachttekort, Hyperactiviteit en Impulsiviteit. Op een 5-puntsschaal wordt aangegeven hoe vaak het kind bepaald gedrag in voorgaande zes maanden heeft laten zien. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. De vragenlijst wordt ingevuld door de ouders of andere personen die het kind goed kennen. Alleen psychodiagnostisch bevoegde professionals mogen de testuitslag interpreteren.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Bohn Stafleu Van Loghum
030 - 638 37 36
klantenservice@bsl.nl

ADHD-vragenlijst (AVL)