11VB – Potentiële LVB-slachtoffers loverboys/mensenhandel in beeld

Het instrument 11VB brengt voor meiden en jongens met een licht verstandelijke beperking (lvb) in kaart hoeveel risicofactoren er zijn die de kans op slachtofferschap van mensenhandel en seksuele uitbuiting vergroten.

Onderwerp: 
Licht verstandelijk beperkte jeugd
Doel: 
Risicotaxatie, Signalering en screening
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar

Doel

Het instrument is ontworpen om vast te stellen in hoeverre kinderen en jongeren emotioneel intelligent weten om te gaan met zichzelf, situaties en andere mensen. De EIQ brengt zo de sterke en de minder sterke kanten van de emotionele intelligentie in kaart.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 8 t/m 18 jaar.

Materialen

De EIQ bestaat uit:

  • handleiding 
  • scoreformulier

Gebruik

De vragenlijst EIQ bestaat uit 36 stellingen, verdeeld over de schalen Toepassen van emoties, Reguleren van emoties en Onderkennen van emoties. Men geeft op een 5-puntschaal aan in hoeverre men het eens is met de genoemde stellingen. Het invullen duurt circa tien minuten. De vragenlijst wordt ingevuld door de ouders of andere personen die het kind goed kennen (informantenrapportage). Kinderen kunnen de zelfrapportageversie van de vragenlijst invullen. Alleen psychodiagnostisch bevoegde professionals mogen de testuitslag interpreteren.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De website www.11vb.nl bestaat uit een kennisdeel en een digitale vragenlijst. Het kennisdeel is voor iedereen toegankelijk. De vragenlijst is alleen op te vragen door professionals in het jeugddomein en leraren in het VSO. Hiervoor is een wachtwoord en een inlogcode vereist.

Via de contactpagina kun je een wachtwoord opvragen. Om beter gebruik te kunnen maken van het signaleringsinstrument 11VB kun je als professional de korte E-learning Signaleren en voorkomen van mensenhandel en seksuele uitbuiting (loverboys) volgen. Deze E-learning is voor de doelgroepen in heel Nederland gratis te volgen en wordt in combinatie met de verdiepende microtraining van Koraal geaccrediteerd door het SKJ. Je ontvangt na de E-learning een certificaat.

Je kunt met je wachtwoord inloggen op de digitale omgeving van 11VB (dat kan ook via de website van BergOp) en het signaleringsinstrument digitaal invullen.

Voor nadere informatie kun je het contactformulier invullen en digitaal versturen via de contactpagina van 11VB.