Hoe gebruiken organisaties of gemeenten mijn ervaringskennis?

Wat doen organisaties, gemeenten of professionals met jouw ervaringskennis?

Hoe wordt mijn ervaringskennis gebruikt?

Als je advies geeft aan professionals en hulpverleners, gebruiken zij dit om jongeren beter te begrijpen en zo betere hulp te bieden. Een resultaat kan zijn dat ze beter naar jongeren luisteren en beter met hen samenwerken. Soms gaat dit niet zo snel als je denkt. Je ziet dan niet direct resultaat. Toch wil dat niet zeggen dat het voor niets is geweest. Het delen van jouw ervaringskennis geeft beleidsmakers meer inzicht in de situatie van jongeren. Dat is een eerste stap bij het nemen van de juiste beslissingen.

Wordt mijn ervaringskennis serieus genomen?

Voor veel bestuurders en professionals is het werken met ervaringsdeskundige jongeren nieuw. Je mag er van uitgaan dat ze jou vragen om mee te denken vanuit de beste bedoelingen. Maar misschien vinden ze het nog wel lastig om op een goede manier een gesprek met jongeren te hebben. Of zijn ze zich nog niet bewust van vooroordelen die ze misschien hebben. 

Gelukkig krijgt ervaringsdeskundigheid steeds meer bekendheid. En weten we steeds beter waarom het gebruiken van ervaringskennis belangrijk is. Professionals, organisaties en gemeenten zetten het steeds vaker in. En dat zorgt er hopelijk voor dat ze er steeds beter in worden om de ervaringskennis ook écht te gebruiken.

Voel je je niet serieus genomen in een gesprek of bijeenkomst? Dat is vervelend. Probeer er eerst met iemand over te praten die je vertrouwt. En bedenk samen wat je volgende stap kan zijn. Bijvoorbeeld een afspraak maken met degene waar je je niet serieus door voelde genomen. Of een mail sturen. Om te zorgen dat de kans groter is dat ze jouw bijdrage serieus nemen, kun je ook van tevoren aan de professional vragen wat ze met jouw inbreng gaan doen. En wanneer ze dit van plan zijn.  

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren