Wat doe ik als ik denk dat mijn kind depressief is?

Vermoed je dat je kind depressieve gevoelens of een depressie heeft? Dan is het goed om daarover te praten met je kind en met mensen die je kind goed kennen. De volgende stap is contact opnemen met de huisarts of het wijkteam. Zij beoordelen of er sprake is van een depressie. Als dit zo is, wordt gekeken welke behandeling het beste bij jouw kind past.

Praat met je kind bij zorgen over depressie

Als je je zorgen maakt over je kind, is het goed om dat met je kind te bespreken. Vraag hoe het gaat. En vraag wat je kind nodig heeft van jou om zich beter te voelen. Hoe je zo'n gesprek kunt aanpakken, lees je op de pagina Hoe praat ik met mijn kind bij zorgen over depressie?

Zoek samen informatie over depressie

Als je kind kan lezen, kun je samen informatie over depressie zoeken. Bijvoorbeeld op Brainwiki. Dit kan helpen om aan je kind uit te leggen wat een depressie is, en om te bespreken of je kind zich daarin herkent. Ook vind je er welke hulp bij depressie mogelijk is. Samen kun je bespreken wat je kind kan helpen en kun je je aanmelden voor die hulp.

Denkt je kind aan dood willen of maak je je daar zorgen over? Neem dan direct contact op met 113 Zelfmoordpreventie. Ze zijn 24 uur per dag bereikbaar via 0800-0113 en via de chat.

Praat met mensen die je kind goed kennen

Het is ook goed om te praten met mensen die je kind veel zien en goed kennen. Zoals familieleden, leraren of mensen van de sportclub. Herkennen zij de veranderingen die jij ziet bij je kind? Zien zij bijvoorbeeld dat je kind somber of stil is? Hebben zij je kind weleens horen zeggen dat het leven zwaar is? Of dat je kind het leven niet zoveel waard vindt? Als iemand anders jouw zorgen herkent, kan dat helpen bij het aanmelden voor hulp. Ook kun je deze personen vragen om je te steunen. Want als je kind depressief is, kan dat voor jou als ouder moeilijk zijn.

Ga naar de huisarts of het wijkteam

De volgende stap is contact opnemen met de huisarts of het wijkteam. Vaak ga je als ouder samen met je kind naar de afspraak. De huisarts of de wijkteammedewerker zal beoordelen of je kind depressieve klachten heeft. Dit gebeurt door veel vragen te stellen, of door een vragenlijst die je samen met je kind invult. Als de huisarts of de wijkteammedewerker vermoedt dat je kind een depressie heeft, krijgt die een doorverwijzing naar een behandelaar. Dat kan een psycholoog of een psychiater zijn.

Wat doet een behandelaar bij vermoedens van depressie?

De behandelaar onderzoekt wat er met je kind aan de hand is. Dit onderzoek bestaat vaak uit het invullen van vragenlijsten en diepgaande gesprekken met je kind. Daarna bepaalt de behandelaar of je kind inderdaad een depressie heeft. Als dat zo is, dan maakt de behandelaar een behandelplan. Dit gebeurt samen met je kind. Als ouder ben je daarbij betrokken als je kind nog geen 16 jaar is. Als je kind 16 jaar of ouder is, ben je als ouder alleen betrokken als je kind daarvoor toestemming geeft.

Welke behandeling krijgt mijn kind als die depressief is?

Er zijn veel soorten behandelingen voor depressie. Welke behandeling je kind krijgt, hangt af van de situatie en klachten van je kind. Misschien krijgt je kind ook medicijnen. De behandelaar geeft je kind uitleg over de behandeling. Als je kind jonger dan 16 jaar is krijg jij die uitleg ook. Als je kind 16 jaar of ouder is, moet het toestemming geven voordat jij die uitleg krijgt.

Lees betrouwbare informatie over depressie

Het kan helpen om meer te lezen over kinderen en jongeren met een depressie.

Zoek steun voor jezelf als je kind depressief is

Heeft je kind een depressie? Hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe beter je er voor je kind kunt zijn. Oudervereniging Balans geeft persoonlijk advies over hoe je hier als ouder mee om kunt gaan. Ook je huisarts of het wijkteam in jouw gemeente kan je hiermee helpen.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders