Vertrouwensrelatie met ouders of opvoeders opbouwen

Het kan dat ouders of opvoeders jou als professional niet vertrouwen. Het is dan belangrijk dat je een vertrouwensrelatie met hen opbouwt. Hoe komt het dat er soms sprake is van wantrouwen en hoe bouw je een band op?

Vertrouwen tussen professional en ouder

Het is belangrijk dat ouders of opvoeders jou als professional vertrouwen. Ze voelen zich dan gehoord, gezien en veilig bij jou. Zo'n band zorgt ervoor dat ouders of opvoeders bereid zijn om hulp te zoeken. Ze zijn er dan meer van overtuigd dat de hulp echt kan helpen. Ook staan ze meer open om met jou samen te werken.

Wantrouwen tussen professional en ouder

Het kan ook zijn dat een ouder jou misschien nog niet vertrouwt. Daar zijn meerdere redenen voor. Wantrouwen van ouders of opvoeders tegenover professionals kan veroorzaakt worden door een 'mismatch'; een aansluiting tussen verschillende culturen die mist. Dat kan gebeuren wanneer mensen letterlijk of figuurlijk elkaars taal niet spreken.

Letterlijke taalverschillen zijn te overbruggen door een tolk in te zetten. Figuurlijke taalverschillen zijn vaak lastiger. Deze gaan namelijk over verschillende normen en waarden. Dat kan maken dat bijvoorbeeld ouders of opvoeders met een andere culturele achtergrond terughoudender zijn tegenover hulp. Ze zijn dan bang dat ze niet goed begrepen of geholpen worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen tussen mensen met een Nederlandse achtergrond en mensen met een migratieachtergrond. Of tussen mensen uit de stad en mensen uit een dorp.

Jouw vooroordelen als professional naar de ouder

Een andere oorzaak van een minder goede vertrouwensrelatie kunnen jouw eigen vooroordelen zijn. Het hebben van vooroordelen over anderen is menselijk. Maar ze kunnen veel invloed hebben op jouw gedrag als professional. Bijvoorbeeld dat je onbewust discrimineert. Of dat je lage verwachtingen hebt van iemand. Daarom is het belangrijk om je bewust te zijn van je eigen gedachten en handelingen. Zo kun je de relatie met ouders of opvoeders verbeteren.

Lees meer op de pagina Je bewust worden van je vooroordelen.

Werken aan een vertrouwensrelatie

Een vertrouwensband met ouders heb je niet meteen. Dat kan je werk soms ingewikkeld maken. Probeer daarom te werken aan een veilige en vertrouwde professionele relatie. Hiervoor zijn deze tips handig:

  • Probeer de ander goed te begrijpen. Schakel een tolk in of gebruik een app als je niet dezelfde taal spreekt. Haak niet te snel af als het niet meteen lukt. Zoek dan creatieve manieren om elkaar dingen duidelijk te maken. Bijvoorbeeld door te tekenen of met je handen te praten.
  • Investeer in de relatie. Het opbouwen van een sterke vertrouwensrelatie kost energie en tijd. Bespreek en reflecteer met de ouder of opvoeder hoe die jullie relatie ervaart.  
  • Probeer ouders of opvoeders persoonlijk te leren kennen. Wat doen ze graag, hoe staan ze in het leven en wat is hun geschiedenis? Ze hebben dan meer het gevoel dat ze zelf iets kunnen inbrengen.
  • Verbreed je horizon. Je eigen normen en waarden maken je tot de persoon die je bent. Bedenk dat iedereen anders is, maar ook gelijk aan elkaar. Probeer dichter bij de ouder of opvoeder te gaan staan en bekend te raken met hun cultuur en perspectieven. Kost het je moeite om andere waarden en normen te begrijpen? Probeer dan bij jezelf te ontdekken waardoor dat komt.  
  • Heb oog voor het perspectief van de ander. Benoem dat je het welzijn van de ouders of opvoeders en jullie professionele relatie net zo belangrijk vindt als de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Laat ze dit ook voelen. Reflecteer terug op gesprekken met de ouder en werk samen aan het versterken van deze relatie.

 

Foto Letty Darwish

Letty Darwish

adviseur en redacteur