Cultureel sensitief vakmanschap versterken

Over cultureel sensitief werken is veel informatie te vinden. Maar de veranderingen in de samenleving maken het nodig om je eigen kennis en ervaring te blijven ontwikkelen. Hoe kun je dat doen?  

Referentiekader bij cultureel sensitief werken

Zelfkennis is in het algemeen belangrijk voor professionals, maar zeker ook voor cultureel sensitief werken. Zoals vaak wordt gezegd, ben je in dit werkveld 'je eigen instrument'. In je contacten met cultureel diverse groepen is het belangrijk om je bewust te zijn van jouw referentiekader. Dat betekent hoe je zelf over dingen denkt en in het leven staat. Dat kan jouw handelen op werk beïnvloeden. Je hebt bijvoorbeeld deze zelfkennis nodig om grenzen te kunnen stellen.

Prioriteit geven aan eigen professionalisering

Het verder ontwikkelen van je professionaliteit is een belangrijk onderdeel van je werk. Professionalisering gaat over de inhoud van je beroep, de kennis die je hebt en je persoonlijke ontwikkeling en groei. Doordat de diversiteit in de samenleving steeds groter wordt, kom je als professional in aanraking met steeds meer verschillende groepen. Het is belangrijk dat je je van deze ontwikkeling bewust bent en er rekening mee houdt in je werk. Besteed er bijvoorbeeld bewust aandacht aan door cultureel sensitieve methoden te gebruiken. Of door je er verder in te verdiepen en in te scholen. Of maak cultuur sensitief werken bespreekbaar in jouw team of afdeling als je voelt dat daar niet genoeg aandacht voor is.

Verdiepen in interculturele communicatie

Interculturele communicatie houdt in dat personen of groepen met verschillende culturele achtergronden met elkaar communiceren. Met goed intercultureel contact voorkom je stereotyperingen en vooroordelen. Ook zorgt het voor een betere samenwerking en dat gesprekspartners hun perspectieven verbreden. Contact is een belangrijke basisvoorwaarde voor het opbouwen van een professionele relatie. Zorg daarom dat je cursussen of trainingen volgt over interculturele communicatie.

Tools of methodieken cultureel sensitief werken

Om cultureel sensitief werken te verbeteren, kun je verschillende tools gebruiken. In de toolkit Cultuursensitieve en inclusieve communicatie vind je daarvan een overzicht. Het is belangrijk om je te realiseren dat algemene methoden qua diversiteit beperkingen kunnen hebben. Als professional maak jij hierin de afweging. Je weet wat de cliënt of doelgroep waarmee je werkt van je vraagt.

  • Een voorbeeld van een bekend model is De Beschermjassen. Dit model maakt ruimte voor diversiteit op de werkvloer en in hulp – en dienstverlening.
  • De Levenslijn Interview Methode wordt vaak ingezet om doelgroepen met een andere culturele achtergrond goed te leren kennen, is Met levensloopgesprekken nodig je anderen uit om hun levensverhaal te vertellen. Dat biedt context en kan begrip naar elkaar vergroten.
Foto Letty Darwish

Letty Darwish

adviseur en redacteur