Wat als mijn kind racisme en discriminatie ervaart?

Racisme en discriminatie komen vaak voor. Ook je kind kan dit overkomen. Dat is waarschijnlijk voor jullie erg moeilijk. Hoe ga je daar als ouder mee om?

Wat zijn discriminatie en racisme?

Discriminatie betekent dat iemand anderen ongelijk behandelt of buitensluit door persoonlijke kenmerken. Bijvoorbeeld door iemands huidskleur of geslacht. Racisme is een vorm van discriminatie. Mensen worden dan verschillend behandeld dan anderen vanwege hun ras.

Discrimineren kan op verschillende manieren. Denk aan iemand buitensluiten omdat diegene een hoofddoek draagt. Of een kind niet laten meespelen, omdat het een beperking heeft. Discriminatie is volgens de wet verboden. Toch gebeurt het veel.

Mijn kind wordt gediscrimineerd, wat nu?

Discriminatie is niet goed voor de ontwikkeling van een kind. Ook kunnen kinderen er verdrietig of boos door worden. Zorg dat je er voor je kind bent. Probeer hiervoor je eigen gevoelens opzij te zetten. Het is belangrijk dat je kind weet dat het niet goed is als het wordt gediscrimineerd. Of als dit bij een ander gebeurt. 

Praat met je kind over vervelende gebeurtenissen

Het is belangrijk om met je kind te praten als je denkt dat het gediscrimineerd wordt. Je kunt dan samen een oplossing bedenken. Tips voor een gesprek zijn:

 • Praat op een rustig moment, als jullie allebei tijd hebben. Bijvoorbeeld als jullie samen iets doen, zoals wandelen of koken. Vaak kun je dan makkelijker praten.
 • Vraag of er iets is gebeurd en wat er dan precies gebeurd is.
 • Laat je kind zoveel mogelijk zelf vertellen over wat er aan de hand is. Geef niet meteen je eigen mening. Probeer goed te luisteren en stel vragen.
 • Vraag hoe je kind zich voelt door wat er gebeurd is.
 • Herhaal wat je kind heeft verteld. Je kind kan het verhaal dan nog aanvullen. Zo is het duidelijker voor jou om te zien wat er aan de hand is.
 • Vraag of je kind vindt dat het goed gereageerd heeft. Of dat het iets anders had willen doen. Hierdoor voelt je kind dat je luistert. Ook al los je niet direct iets op.
 • Overleg hoe jullie verder gaan. Bijvoorbeeld of jullie ook aan anderen gaan vertellen wat er gebeurd is.

Vergroot de weerbaarheid en veerkracht van je kind

Kinderen reageren verschillend op discriminatie. Sommigen kunnen goed voor zichzelf opkomen en anderen niet. Het is belangrijk dat je kind leert hoe het om kan gaan met discriminatie. En niet te lang in negatieve emoties blijft hangen als er iets vervelends gebeurt. Dit heet veerkracht.

Ook is het belangrijk dat je kind weerbaar wordt. Dit betekent dat je kind grenzen aangeeft en om hulp vraagt als dat nodig is. Een weerbaar kind weet wat het wel en niet wil. Hiervoor is zelfvertrouwen belangrijk. Iemand met zelfvertrouwen kan beter zelf keuzes maken. En gaat minder makkelijk mee in wat anderen vinden. Je kunt meerdere dingen doen om de veerkracht en weerbaarheid van je kind te vergroten.

Complimenten en vertrouwen geven

Geef je kind regelmatig complimenten. Bijvoorbeeld als het iets goed heeft gedaan. Ook is het belangrijk dat je laat zien dat je vertrouwen hebt in je kind.

Zorg voor positieve rolmodellen

Het is belangrijk dat kinderen mensen om zich heen hebben die voor hen een positief voorbeeld zijn. Die kunnen hen inspireren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Probeer daarom je kind in aanraking te laten komen met rolmodellen in wie het zich herkent. Bijvoorbeeld iemand met dezelfde achtergrond of een vergelijkbaar uiterlijk. Dit kunnen bekende mensen zijn, zoals politici of influencers. Maar ook verzonnen karakters in films of boeken. Een positief rolmodel kan voor iedereen anders zijn.

Gebruik inclusieve media

Herkenning zorgt voor meer zelfvertrouwen. Laat je kind daarom spelen met speelgoedpoppetjes en speelgoed waarin het zichzelf herkent. Ook zijn er boeken, films en series met personen die dezelfde achtergrond hebben of gelijkenissen hebben in het uiterlijk als je kind. Voor boeken kun je altijd advies vragen in de bibliotheek of boekenwinkel. Of neem voor films een kijkje op de website van Code Diversiteit en Inclusie.

Geef jullie achtergrond een plek in de opvoeding

Praat met elkaar over cultuur, achtergrond, of religie. Hierdoor worden kinderen bewust van hun eigen achtergrond en identiteit. En van de verschillen die er zijn. Zo stimuleer je je kind een eigen identiteit te ontwikkelen en leert het al jong allerlei nieuwe dingen. Leg bijvoorbeeld speciale feestdagen uit, zoals Keti Koti, Pasen of de Ramadan.

Schrijf je kind in voor een weerbaarheidstraining

In een weerbaarheidstraining krijgen kinderen tips over hoe ze beter voor hun wensen kunnen opkomen en hun grenzen aangeven. Je kunt informatie hierover vragen bij de JGZ of de huisarts.

Wat kan ik nog meer doen om mijn kind te helpen?

 • Je kunt contact opnemen met met een antidiscriminatiebureau. Iemand kan dan naar je verhaal luisteren en je te woord staan. Ook registreert het bureau meldingen van discriminatie.
 • Je kunt discriminatie melden of aangifte doen bij de politie.
 • Ga in gesprek met de docent, directie en klachtencommissie als je kind op school discriminatie meemaakt.
 • Laat je kind met iemand anders praten als het dat graag wil. Denk aan de Kindertelefoon.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders