Samenwerken met informele netwerken

Samenwerken met netwerken rond ouders en kinderen is een van de opgaven van jeugd- en gezinsprofessionals. Dit kan belangrijk zijn om hen te bereiken die de stap naar hulp niet zo snel zetten. Oudergroepen die over opvoedkwesties praten worden vaak geleid of georganiseerd door ondersteuners die dicht bij ouders staan. Hoe kun je daar aansluiting bij vinden en hierin samenwerken? Waar moet je op letten?   

Belang van samenwerken 

Om ouders en jongeren beter te kunnen bereiken, is het van belang om samen te werken met informele netwerken. Zij hebben relevante kennis en expertise die jou als professional kunnen helpen, bijvoorbeeld over de vraag hoe je ouders en kinderen het beste kunt benaderen en welke culturele accenten soms net een andere invalshoek vragen.

Informele partijen kunnen ook ondersteunend zijn als formele hulp vastloopt. Zelf hebben ze ook belang bij samenwerking met professionals. Zij kunnen een beroep doen op jouw professionele kennis of expertise. Je kunt hen ondersteunen gesprekken die zij zelf voeren. Door jouw formele positie kunnen er deuren geopend worden en als dat nodig is kan een gezin de weg vinden naar de juiste zorg en hulpverlening.

Hoe kun je samenwerken met informele partijen? 

Leer groepen of personen in de wijk kennen

Leer de groepen of personen kennen die al actief zijn in de wijk. Ga in gesprek met deze ondersteuners en onderzoek met elkaar de mogelijkheden om samen te werken. Samenwerking tot stand brengen vraagt om een lange adem. Houd daar rekening mee.

Sluit aan bij gesprekken die ouders al voeren

Sluit aan bij gesprekken die ouders al met elkaar voeren. Denk daarbij aan informele verbanden binnen migrantenzelforganisaties, bij moskeeën, in kerken, buurtcentra of ouderkamers, of binnen vrouwennetwerken of -organisaties.

Bespreek elkaars verwachtingen

Bespreek over en weer duidelijk de verwachtingen en rollen in de samenwerking. Zet de visies en doelen naast elkaar en stem af. Doe dit in onderlinge gelijkwaardigheid.

Kijk hoe je elkaar kunt versterken  

Kijk op welke punten je elkaar kunt versterken. Iedere partij heeft haar eigen expertise. Jouw formele expertise en die van informele partijen kunnen elkaar versterken. Stem dit met elkaar af, zodat het voor iedereen versterkend werkt.

Voorbeeld: samenwerking in de wijk

Een goed voorbeeld van samenwerking in de wijk is de werkwijze van het Jeugdteam Pelders-Hoornseveld-Poelenburg in Zaanstad. Lees meer in Jeugdteam voor de wijk en met de wijk

Wat kun je inzetten? 

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving van het Verwey-Jonker Instituut heeft een toolkit ontwikkeld die je kunt gebruiken om een brug te slaan tussen formele en informele opvoedondersteuners. De toolkit maakt inzichtelijk op welke manieren je kunt samenwerken, en biedt een handreiking om elkaars visie en verwachtingen helder te krijgen, zodat er een vruchtbare bodem onder de samenwerking komt.

Samenwerking tussen formele en informele opvoedondersteuning

Deze tekst is gebaseerd op jarenlang onderzoek naar samenwerking tussen formele en informele organisaties in het jeugdveld. Een van de publicaties hierover is:

Opvoedondersteuning in multi-etnische wijk. Onderzoek naar verbindingen tussen wijkteams en informele ondersteuners

Foto Letty Darwish

Letty Darwish

adviseur en redacteur