Onderzoek naar corona en werk en inkomen

Door de sluiting van bijvoorbeeld winkels en horeca waren er minder mogelijkheden voor jongeren om te werken. Na de coronacrisis herstelde de werkgelegenheid voor jongeren en jongvolwassenen zich snel.

Resultaten samengevat

Werkgelegenheid

Tijdens de uitbraak van het coronavirus in Nederland steeg het aantal werklozen per maand flink. Onder jongeren van de leeftijd 15 tot 25 jaar was er tijdens de eerste lockdown een recordstijging. Vanaf de tweede helft van 2020 daalde het werkloosheidspercentage weer langzaam. Momenteel is het werkloosheidspercentage weer ongeveer gelijk aan voor de coronacrisis.

Eenzelfde ontwikkeling was te zien voor het aantal jongeren met een bijstandsuitkering. Vooral voor jongeren die toetreden op de arbeidsmarkt met een lager opleidingsniveau lagen de baankansen tijdens de lockdowns lager dan voor de coronacrisis. Daarnaast is het opvallend dat er relatief minder jongeren met flexibele dienstverbanden werkzaam waren.

De toename van het aantal werkloze jongeren lijkt tijdens de lockdowns niet direct te hebben geleid tot een toename van schuldenproblematiek onder jongeren. Mogelijk heeft dit te maken met een lager uitgavepatroon.

Functioneren op het werk

Over het algemeen werden jongeren in hun werk anders getroffen dan oudere leeftijdsgroepen. Jongeren werden relatief vaker gedwongen om hun werk stop te zetten. Wanneer jongeren wel konden blijven werken, hoefden zij minder vaak hun werkomstandigheden aan te passen door bijvoorbeeld thuiswerken. De algemene tevredenheid over werk steeg opvallend genoeg onder jongeren tijdens de coronacrisis. Tegelijkertijd zeiden veel jongeren meer werkstress te ervaren door de coronacrisis.

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.