Onderzoek naar corona en werk en inkomen

Door de sluiting van bijvoorbeeld winkels en horeca waren er minder mogelijkheden voor jongeren om te werken.

Resultaten samengevat

Werkgelegenheid

Tijdens de uitbraak van het coronavirus in Nederland steeg het aantal werklozen per maand flink. Onder jongeren van de leeftijd 15 tot 25 jaar was er tijdens de eerste lockdown een recordstijging. Vanaf de tweede helft van 2020 daalde het werkloosheidspercentage weer langzaam. Momenteel is het werkloosheidspercentage weer ongeveer gelijk aan voor de coronacrisis.

Eenzelfde ontwikkeling was te zien voor het aantal jongeren met een bijstandsuitkering. Vooral voor jongeren die toetreden op de arbeidsmarkt met een lager opleidingsniveau lagen de baankansen tijdens de lockdowns lager dan voor de coronacrisis. Daarnaast is het opvallend dat er relatief minder jongeren met flexibele dienstverbanden werkzaam waren.

De toename van het aantal werkloze jongeren lijkt tijdens de lockdowns niet direct te hebben geleid tot een toename van schuldenproblematiek onder jongeren. Mogelijk heeft dit te maken met een lager uitgavepatroon.

Functioneren op het werk

Over het algemeen werden jongeren in hun werk anders getroffen dan oudere leeftijdsgroepen. Jongeren werden relatief vaker gedwongen om hun werk stop te zetten. Wanneer jongeren wel konden blijven werken, hoefden zij minder vaak hun werkomstandigheden aan te passen door bijvoorbeeld thuiswerken. De algemene tevredenheid over werk steeg opvallend genoeg onder jongeren tijdens de coronacrisis. Tegelijkertijd zeiden veel jongeren meer werkstress te ervaren door de coronacrisis.

Overzicht onderzoeken

Onderzoek volgens wetenschappelijke methodiek

11 juni 2021 - SEO en Verwey-Jonker Instituut
De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

Analyse registratiedata

18 mei 2023 - CBS
Personen met een bijstandsuitkering

17 mei 2023 - CBS Statline
Tabel arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

1 mei 2023 - Eurostat
Recovery Dashboard

9 november 2022 - CBS
CBS Jeugdmonitor 2022

24 maart 2022 – CBS
Bijna derde jongeren in horeca na eerste coronajaar zonder werknemersbaan

17 maart 2022 – CBS
Vooral jongeren wilden meer uren werken in 2021

17 april 2020 - CBS Statline
Hoeveel mannen en vrouwen werken bij de getroffen branches?

Periodieke peiling

18 april 2023 - TNO en CBS
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022

8 september 2022 - Kences, ministerie van BZK en ABF Research
Landelijke monitor studentenhuisvesting 2022

18 maart 2022 - CBS
Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

2 maart 2022 - CBS
1 op 5 werkende jongeren ervaart werkstress

21 maart 2021 - CBS
Persoonlijk welzijn vrijwel gelijk gebleven

18 januari 2021 - ISO en Studenten Onderzoeken Samen
Lieve Mark: Onderzoek naar welzijn, behoeftes en meningen van studenten tijdens de coronapandemie

16 oktober 2020 - Open Up
Mentale gezondheid in de tweede coronagolf

21 april 2020 - Mee NL
Kwetsbare jongeren in coronatijd

Eenmalige peiling

22 december 2021 - CBS
Vaker werkstress bij mbo-gediplomeerden met zorgopleiding

14 december 2021 - CBS
Bijna helft jongeren ervoer uitsluitend negatieve invloed van coronacrisis

15 oktober 2021 - Erasmus Universiteit
Aandacht voor het welzijn van jonge mensen

14 juli 2021 - SCP
Thuis of terug naar kantoor

3 maart 21 - SCP
Een jaar met corona

24 november 2020 - Minsiterie van OCW
Studenten welzijn en werkdruk bij docenten grootste zorgen in mbo en hoger onderwijs

5 november 2020 - JongPIT
Corona effect analyse voor jongeren met een chronische aandoening

17 augustus 2020 - VICE Nederland
Dit is hoe jullie nu tegen het studentenleven aankijken

6 juni 2020 - EenVandaag
Jonge mensen en de coronacrisis

3 juni 2020 - Save the Children
En wij dan… de mening van 1.500 mbo-jongeren in coronatijd

4 mei 2020 - Landelijk Ouderpanel
Opvoeden en onderwijs in coronatijd

Literatuuronderzoek

30 oktober 2020 - SCP
Coronakompas

7 juli 2020 - SCP
Verwachte gevolgen van corona voor de psychische gezondheid

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.