Onderzoek naar corona en toekomstbeeld van jongeren

Een deel van de jeugd heeft zorgen over de toekomst, maar de meesten zien voor zichzelf op langere termijn geen grote gevolgen.

Resultaten samengevat

Aan het begin van de coronapandemie hadden jongeren niet het idee dat de crisis negatieve gevolgen zou hebben op de lange termijn. In de loop van de pandemie zijn jongeren onzekerder geworden over hun toekomstperspectief. Vooral adolescenten die sociaal-economische tegenspoed in het gezin hebben ervaren, toonden meer gevoelens van bestaansonzekerheid.

Uit peilingen blijkt dat het percentage van de kinderen en jongeren dat zorgen heeft verdubbelde in de eerste fase van de coronapandemie. Het gaat dan bijvoorbeeld over financiën, studievoortgang, kansen op de arbeidsmarkt, sociaal en mentaal welbevinden. Daarnaast vinden sommige kinderen en jongeren het erg positief dat de crisis tot minder milieuvervuiling leidt.

Een stabiele thuissituatie en ervaren steun van ouders lijken beschermende factoren voor het ervaren toekomstperspectief. Daar staat tegenover dat jongeren die voor corona meer steun kregen van hun ouders harder achteruit gingen in het ervaren perspectief  dan leeftijdsgenoten die voor corona al minder steun kregen.

Overzicht onderzoeken

Gepubliceerd wetenschappelijk artikel of preprint

21 december 2020 - Universiteit Utrecht
"I Think It'll All Blow Over in the End": How Young People Perceive the Impact of COVID-19 on Their Future Orientations

Periodieke peiling

16 oktober 2020 - Open Up
Mentale gezondheid in de tweede coronagolf

Eenmalige peiling

1 november 2020 - NOS Jeugdjournaal
De meeste kinderen maken zich zorgen over corona

17 augustus 2020 - VICE Nederland
Dit is hoe jullie nu tegen het studentenleven aankijken

17 juni 2020 - JeugdWelzijnsBeraad
Ervaringen jongeren in de jeugdhulp

6 juni 2020 - EenVandaag
Jonge mensen en de coronacrisis

22 april 2020 - JOBMBO
Mbo-student tevreden over onderwijs op afstand, maar kampt ook met stress en onzekerheid

31 maart 2020 - Team Alert
7 op de 10 jongeren maakt zich zorgen over de coronacrisis

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.