Onderzoek naar corona en toekomstbeeld van jongeren

Tijdens de coronacrisis lieten veel jongeren en jongvolwassenen merken zorgen te hebben over hun toekomst. Vooral als ze te maken hadden met kwetsbare omstandigheden ontwikkelden ze een negatiever toekomstbeeld.

Resultaten samengevat

Aan het begin van de coronapandemie hadden jongeren niet het idee dat de crisis negatieve gevolgen zou hebben op de lange termijn. In de loop van de pandemie zijn jongeren onzekerder geworden over hun toekomstperspectief. Vooral adolescenten die sociaal-economische tegenspoed in het gezin hebben ervaren, toonden meer gevoelens van bestaansonzekerheid.

Uit peilingen blijkt dat het percentage van de kinderen en jongeren dat zorgen heeft verdubbelde in de eerste fase van de coronapandemie. Het gaat dan bijvoorbeeld over financiën, studievoortgang, kansen op de arbeidsmarkt, sociaal en mentaal welbevinden. Daarnaast vinden sommige kinderen en jongeren het erg positief dat de crisis tot minder milieuvervuiling leidt.

Een stabiele thuissituatie en ervaren steun van ouders lijken beschermende factoren voor het ervaren toekomstperspectief. Daar staat tegenover dat jongeren die voor corona meer steun kregen van hun ouders harder achteruit gingen in het ervaren perspectief  dan leeftijdsgenoten die voor corona al minder steun kregen.

Nu de coronacrisis voorbij is, is het mogelijk dat het toekomstbeeld van jongeren positief ontwikkelde, maar hier is nog weinig over bekend uit onderzoek.

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.