Onderzoek naar corona en kansenongelijkheid

Vooral kinderen die met problemen opgroeien, lijken meer nadelen te ondervinden van de crisis.

Resultaten samengevat

Extra nadelig bij bestaande problemen

Kinderen en jongeren met psychische problemen scoren op mentaal vlak over het algemeen lager tijdens de coronacrisis, net als kinderen die in een instelling wonen. Ook blijkt de thuissituatie erg belangrijk in hoe kinderen en jongeren de coronacrisis doorkomen. Zo ervaren kinderen en jongeren uit grote gezinnen relatief meer mentale klachten.

Zorgen over lange termijn

Het is afwachten hoe de ongelijkheid tussen kinderen en jongeren zich na de coronacrisis verder zal ontwikkelen. Er zijn zorgen over de effecten van het sluiten van de scholen op de lange termijn. Zo kon een deel van de leerlingen minder goed leren door het thuisonderwijs en leidde het wegvallen van de eindtoets in 2020 tot relatief lagere schooladviezen voor leerlingen met een lage sociaal economische status.

Gevolgen arbeidsmarkt

Daarnaast ontstaan er negatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De stap naar de arbeidsmarkt blijkt vooral onder jongeren met een laag opleidingsniveau lastiger te zijn geworden door de coronacrisis.

Overzicht onderzoeken

Gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek of preprint

10 december 2021 - Universiteit Utrecht
Learning Loss in Vulnerable Student Populations After the First Covid-19 School Closure in the Netherlands

29 oktober 2020 - University of Oxford
Learning inequality during the COVID-19 pandemic

30 april 2020 - UvA
Inequality in homeschooling during the Corona crisis in the Netherlands. First results from the LISS Panel

Onderzoek volgens wetenschappelijke methodiek

28 oktober 2021 - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

12 oktober 2021 - Inspectie van het onderwijs
Onderzoeken naar de effecten van de coronacrisis op het onderwijs

16 december 2020 - Verwey-Jonker Instituut
De impact van de coronacrisis op de ondersteuning van gezinnen in een kwetsbare situatie met kinderen van 0 tot 4 jaar

Analyse registratiedata

1 november 2021- CBS
CBS Jeugdmonitor 2020

10 december 2020 - DUO
Rapport wegvallen eindtoets

Peiling periodiek

18 oktober 2020 - Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC
Coronamaatregelen maken jongeren angstiger en somberder

21 april 2020 - Mee NL
Kwetsbare jongeren in coronatijd

Peiling eenmalig

20 juli 2021 - VGN
VGN Jongeren met een beperking na corona

17 december 2020 - Radboud Docenten Academie en het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
21.000 leerlingen doen aanbevelingen voor onderwijs op afstand

20 november 2020 - De Kinderombudsman
De coronacrisis brengt de kloof in levensgeluk tussen Nederlandse kinderen scherp in beeld

16 november 2020 - Terre des Hommes
Nederlandse ouders maken zich grote zorgen over impact corona op kinderen

5 november 2020 - JongPIT
Corona effect analyse voor jongeren met een chronische aandoening

17 juni 2020 - JeugdWelzijnsBeraad
Ervaringen jongeren in de jeugdhulp

2 juni 2020 - Open Universiteit, Aeres Hogeschool Wageningen en ECBO
Wat is de impact van COVID-19/Social distancing op de mbo-student?

Literatuuronderzoek

30 oktober 2020 - SCP
Coronakompas

29 juni 2020 - JOGG en iResearch
Impact coronamaatregelen op kinderen en jongeren

28 mei 2020 - Unicef
Coronacrisis en kinderen en jongeren in Nederland

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.

Alle pagina's over het coronavirus

Naar het overzicht

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.