Onderzoek naar corona en fysieke gezondheid

Kinderen en jongeren liepen tijdens de pandemie minder risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus dan volwassenen. Toch hebben de lockdowns ook invloed gehad op de fysieke gezondheid van kinderen en jongeren, met name op hun leefstijl.

Resultaten samengevat

Minder fysieke beweging, meer beeldschermgebruik

Uit de onderzoeken blijkt dat kinderen en jongeren minder bewogen, mogelijk ongezonder aten en vaker achter een beeldscherm zaten tijdens de coronacrisis. Er zijn signalen dat vooral kinderen die al overgewicht hadden in coronatijd zijn aangekomen. Een deel van de jongeren is door de lockdowns ongezonder gaan eten.

Het minder bewegen hangt samen met het sluiten van sportverenigingen, maar ook met minder mogelijkheden voor andere activiteiten in de vrije tijd. Het beeldschermgebruik nam vooral toe door het thuisonderwijs en het gebrek aan activiteiten buitenshuis.

Bovendien zijn er signalen dat de impact van het sluiten van sportfaciliteiten een evenredige impact heeft gehad op het fysieke welzijn als op het mentale welbevinden.

Er is weinig bekend over de leefstijl van kinderen en jongeren in de nasleep van de coronacrisis. Wel zijn er signalen dat jongeren minder sporten sinds de coronacrisis. Relatief veel jongeren zouden tijdens de coronacrisis zijn gestopt met sporten en dit niet meer hebben opgepakt.

Impact op middelengebruik verschilt

Tijdens de coronacrisis waren er signalen dat een deel van de jongeren en jongvolwassenen meer met middelen is gaan experimenteren, maar overmatig middelengebruik werd minder gerapporteerd. Over het algemeen leek het alcoholgebruik bij jongeren te zijn afgenomen. Een klein deel zei juist meer te drinken.

Na de coronacrisis klinken er geluiden dat drugsgebruik onder jongeren steeds normaler is geworden. Of dit een effect is van de coronacrisis weten we niet.

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.