Onderzoek naar corona en fysieke gezondheid

Door de lockdowns zijn er voor kinderen en jongeren minder mogelijkheden geweest om te bewegen. Ook zaten ze vaker thuis achter een beeldscherm.

Resultaten samengevat

Minder fysieke beweging, meer beeldschermgebruik

Uit de onderzoeken blijkt dat kinderen en jongeren minder bew0gen, mogelijk ongezonder aten en vaker achter een beeldscherm zaten tijdens de coronacrisis. Er zijn signalen dat vooral kinderen die al overgewicht hadden in coronatijd zijn aangekomen. Een deel van de jongeren is door de lockdowns ongezonder gaan eten.

Het minder bewegen hangt samen met het sluiten van sportverenigingen, maar ook met minder mogelijkheden voor andere activiteiten in de vrije tijd. Het beeldschermgebruik nam vooral toe door het thuisonderwijs en het gebrek aan activiteiten buitenshuis.

Bovendien zijn er signalen dat de impact van het sluiten van sportfaciliteiten een evenredige impact heeft gehad op het fysieke welzijn als op het mentale welbevinden.

Middelengebruik

Ook zijn er signalen dat een deel van de jongeren en jongvolwassenen meer met middelen is gaan experimenteren, maar overmatig middelengebruik werd minder gerapporteerd. Over het algemeen leek het alcoholgebruik bij jongeren te zijn afgenomen. Een klein deel zei juist meer te drinken.

Overzicht onderzoeken

Gepubliceerd wetenschappelijk artikel of preprint

5 april 2022 - Tilburg University
Mental health problems among Dutch adolescents of the general population before and 9 months after the COVID-19 outbreak: A longitudinal cohort study

8 maart 2022 - Radboud Universiteit
Een cohortvergelijking van eetgedrag, leefstijl en sociaal-emotionele gezondheid bij jongeren vóór en tijdens de coronacrisis

30 augustus 2020 – Erasmus Universiteit
COVID-19 related anxiety in children and adolescents with severe obesity: A mixed-methods study

Onderzoek volgens wetenschappelijke methodiek

4 juli 2022 – RIVM, Trimbos Instituut en GGD GHOR
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 

19 april 2021 - Universiteit Leiden
#CovidUnder19. Hoe ervaren kinderen en jongeren in Nederland de coronacrisis en wat zouden zij adviseren aan beleidsmakers? Een onderzoek vanuit kinderrechtenperspectief

Analyse registratiedata

15 mei 2023 - NOC*NSF
Zo sport Nederland 2021

9 november 2022 - CBS
CBS Jeugdmonitor 2022

Periodieke peiling

31 mei 2023 - RIVM en GGD GHOR
Kwartaalonderzoek jongeren

1 mei 2023 - NOC*NSF
Sportdeelname index

23 september 2022 - RIVM en GGD GHOR
Resultaten onderzoek gedragsregels en welbevinden

14 september 2022 – Universiteit Utrecht, Trimbos Instituut en SCP
HBSC 2021: Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland

16 mei 2022 - CBS
18- tot 35-jarigen bewogen minder in 2021

23 februari - RIVM
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor; persoonskenmerken

9 december 2021 - Hogeschool van Amsterdam & Verslavingskunde Nederland
Antenne Nederland: Regiomonitor drugs en risicojongeren 2020-2021

2 september 2021 - CBS
Mentale gezondheid in eerste helft 2021 op dieptepunt

18 januari 2021 - ISO en Studenten Onderzoeken Samen
Lieve Mark: Onderzoek naar welzijn, behoeftes en meningen van studenten tijdens de coronapandemie

16 oktober 2020 - Open Up
Mentale gezondheid in de tweede coronagolf

Eenmalige peiling

15 maart 2022 - Erasmus Universiteit
De impact van de avondlockdown op de mentale en fysieke gezondheid van studenten

16 november 2020 - Terre des Hommes
Nederlandse ouders maken zich grote zorgen over impact corona op kinderen

5 november 2020 - JongPIT
Corona effect analyse voor jongeren met een chronische aandoening

25 juni 2020 - RIVM en UvA
Impact van corona op jongeren

11 mei 2020 - Mulier Instituut
Beweeggedrag van kinderen in tijden van corona

4 mei 2020 - Landelijk Ouderpanel
Opvoeden en onderwijs in coronatijd

Literatuuronderzoek

1 november 2021 - Mulier Instituut
Monitor Sport en corona IV: de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector

26 september 2020 - Dokters voor kinderen
Gevolgen op de fysieke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen

7 juli 2020 - SCP
Verwachte gevolgen van corona voor de psychische gezondheid

29 juni 2020 - JOGG en iResearch
Impact coronamaatregelen op kinderen en jongeren

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.