Onderzoek naar corona en fysieke gezondheid

Door de lockdowns zijn er voor kinderen en jongeren minder mogelijkheden geweest om te bewegen. Ook zitten ze vaker thuis achter een beeldscherm.

Resultaten samengevat

Minder bewegen, meer beeldschermgebruik

Uit de onderzoeken blijkt dat kinderen en jongeren minder bewegen, mogelijk ongezonder eten en vaker achter een beeldscherm zitten. Er zijn signalen dat vooral kinderen die al overgewicht hadden in coronatijd zijn aangekomen. Een deel van de jongeren is door de lockdowns ongezonder gaan eten.

Het minder bewegen hangt samen met het sluiten van sportverenigingen, maar ook met minder mogelijkheden voor andere activiteiten in de vrije tijd. Het beeldschermgebruik is vooral toegenomen door het thuisonderwijs en het gebrek aan activiteiten buitenshuis.

Middelengebruik

Ook zijn er signalen dat een deel van de jongeren en jongvolwassenen meer met middelen is gaan experimenteren, maar overmatig middelengebruik werd minder gerapporteerd. Over het algemeen lijkt het alcoholgebruik bij jongeren te zijn afgenomen. Een klein deel zegt juist meer te drinken.

Overzicht onderzoeken

Gepubliceerd wetenschappelijk artikel of preprint

27 februari 2021  Tilburg University
The prevalence, incidence and risk factors of mental health problems and mental health services use before and 9 months after the COVID-19 outbreak among the general Dutch population. A 3-wave prospective study.

30 augustus 2020 – Erasmus Universiteit
COVID-19 related anxiety in children and adolescents with severe obesity: A mixed-methods study

Onderzoek volgens wetenschappelijke methodiek

11 november 2021 - RVIM, Trimbos instituut en GGD GHOR
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

19 april 2021 - Universiteit Leiden
#CovidUnder19. Hoe ervaren kinderen en jongeren in Nederland de coronacrisis en wat zouden zij adviseren aan beleidsmakers? Een onderzoek vanuit kinderrechtenperspectief

Analyse registratiedata

1 november 2021 - CBS
CBS Jeugdmonitor 2020

Peiling periodiek

24 februari 2022 - RIVM en GGD GHOR
Onderzoek gedragsregels en welbevinden

1 februari 2022 - NOC*NSF
Sportdeelname index december 2021

9 december 2021 - Hogeschool van Amsterdam & Verslavingskunde Nederland
Antenne Nederland: Regiomonitor drugs en risicojongeren 2020-2021

2 september 2021 - CBS
Mentale gezondheid in eerste helft 2021 op dieptepunt

18 januari 2021 - ISO en Studenten Onderzoeken Samen
Lieve Mark: Onderzoek naar welzijn, behoeftes en meningen van studenten tijdens de coronapandemie

16 oktober 2020 - Open Up
Mentale gezondheid in de tweede coronagolf

14 september 2020 - MUMC
Leefstijl van kinderen beïnvloed door corona-maatregelen

4 juni 2020 - NOC*NSF
Sportdeelname kinderen dramatisch gedaald

30 maart 2020 - Lifelines, UMCG, RUG, Aletta Jacobs School of Public Health en CLEVER°FRANKE
Corona Barometer

Peiling eenmalig

16 november 2020 - Terre des Hommes
Nederlandse ouders maken zich grote zorgen over impact corona op kinderen

5 november 2020 - JongPIT
Corona effect analyse voor jongeren met een chronische aandoening

25 juni 2020 - RIVM en UvA
Impact van corona op jongeren

11 mei 2020 - Mulier Instituut
Beweeggedrag van kinderen in tijden van corona

4 mei 2020 - Landelijk Ouderpanel
Opvoeden en onderwijs in coronatijd

Literatuuronderzoek

26 september 2020 - Dokters voor kinderen
Gevolgen op de fysieke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen

7 juli 2020 - SCP
Verwachte gevolgen van corona voor de psychische gezondheid

29 juni 2020 - JOGG en iResearch
Impact coronamaatregelen op kinderen en jongeren

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.

Alle pagina's over het coronavirus

Naar het overzicht

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.