Hoe houd je jezelf gezond als professional?

Er volgen steeds meer versoepelingen. Maar dit betekent geen einde aan de onzekerheid die corona met zich meebrengt. Minder maatregelen betekent meer eigen keuzes. Dit vraagt veel van jou als professional. De informatie op deze pagina kan helpen om jezelf en je teams lichamelijk en mentaal gezond te houden.

Lichamelijke gezondheid

Bij elk contact dat je hebt, houd je zo goed mogelijk rekening met de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren, van hun ouders, opvoeders, andere betrokkenen en van jezelf.

Mentale gezondheid

Er kan weer veel meer, maar het coronavirus is nog niet weg. Werken met kinderen, jongeren en gezinnen tijdens de coronapandemie heeft veel van jou en je collega’s gevraagd en vraagt misschien nog steeds veel. Hoe houd je jezelf gezond? Het is een cliché, maar jij kunt alleen goed voor anderen zorgen als je goed voor jezelf zorgt.

Tips om je mentale gezondheid te versterken

  • Ben je niet aan het werk, neem dan bewust afstand van werk. Zet als het kan je werktelefoon uit. Maak afspraken met collega's wanneer je wel en wanneer je niet bereikbaar bent. Wanneer 24 uur bereikbaarheid nodig is, verdeel dat dan ook onder collega's.
  • Het is belangrijk om tijd vrij te maken voor jezelf. Doe iets waar je energie van krijgt, zoals sporten, lekker koken of naar een film kijken. Let erop dat de dingen die jij leuk vindt om te doen en die zorgen voor ontspanning er nu bij inschieten. 
  • De samenwerkende ggz-instellingen in Nederland hebben een campagne voor zorgprofessionals ontwikkeld met de passende titel 'Vergeet jezelf niet – als je voor een ander zorgt'. Hier vind je nog meer tips voor mentale gezondheid.
  • Wil je graag even je hart luchten? Dat kun je via e-mail een afspraak maken met een luisterprofessional van Compassion for Care.  Ook kunnen alle medewerkers in de zorg kunnen zich hiervoor aanmelden bij Sterkinjewerk.nl. Wil je hulp bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen of trauma, dan kun je daarvoor contact opnemen met ARQ IVP

Leidinggevenden

Wees je ervan bewust dat ook een leidinggevende goed voor zichzelf moet zorgen. De tips voor lichamelijke en mentale gezondheid gelden dus ook voor leidinggevenden.

Uit onderzoek blijkt dat de werkdruk van professionals is gestegen tijdens de coronacrisis. Er wordt veel van professionals gevraagd. Blijf daarom aandacht houden voor wat duurbelasting met jouw medewerkers doet.

Geef ruimte om zorgen te uiten en vragen te stellen. Vraag hoe het gaat, laat medewerkers uitspreken wat ze nodig hebben. Geef ruimte voor emoties van collega's. Ga er niet uit jezelf naar op zoek en vraag niet te veel door, maar zorg ervoor dat je emoties die spontaan geuit worden niet worden genegeerd. Een luisterend oor is vaak voldoende en zelfs het belangrijkst. Sommige professionals hebben meer ondersteuning nodig, zorg dat ze deze krijgen. Professionals kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden bij Sterkinjewerk.nl voor coaching.

Ook heeft de Rijksoverheid een steunpunt ingericht voor zorgprofessionals. 

Belangrijk is dat de medewerkers die een vrije dag hebben zoveel mogelijk tot rust kunnen komen. Maak duidelijke afspraken over bereikbaarheid of geen bereikbaarheid van zowel leidinggevenden als medewerkers. Maak ook afspraken over wat wel en niet gedeeld wordt in groepsapps waar medewerkers met privé-telefoons deel van uitmaken (over bijvoorbeeld zieke collega’s, uitgevallen diensten en incidenten). 

Samenwerken tijdens de coronacrisis

Werken in een complexe context geeft een grotere kans op (tijdelijk) vastlopen. Bijvoorbeeld het vastlopen in de hulp aan kinderen en gezinnen, of het vastlopen op persoonlijk en teamniveau in het werk; even de balans kwijt zijn. Je kunt het vastlopen wél gebruiken, door er (samen) op te reflecteren en tot nieuwe inzichten en nieuwe wegen te komen.

Gezonde teams

Tips om je team gezond te houden

  • Goede zorg verlenen is teamwerk. Je hebt je collega's nu nog harder nodig dan anders. Er wordt veel van jullie gevraagd. Verdeel dus de last tijdens een vakantieperiode. Collega's die vrij zijn moeten het werk echt los kunnen laten. Collega's die werken moeten voldoende steun ervaren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, het belangrijkste is om erover te praten met elkaar. 
  • Verspil geen kostbare tijd aan mopperen. Je kunt elkaar tips geven, combineer dat zoveel mogelijk met fijne boodschappen. Minder maatregelen betekent meer eigen keuzes. Prima om dit samen te bespreken. Respecteer wanneer collega’s andere keuzes maken dan jij. Zo ben je zorgzaam voor elkaar. Tegelijkertijd geef je het goede voorbeeld aan kinderen, jongeren en gezinnen.
  • Maak je je zorgen over het leefklimaat op je groep of de samenwerking met collega's? Bespreek dat in je team. Het is echt niet zo vreemd als zaken niet lopen zoals je zou willen, er wordt veel van jullie gevraagd. Lees ook de tips voor professionals in de residentiële jeugdhulp.
  • Betrek gedragswetenschappers en leidinggevenden bij je zorgen.
  • Je kunt ook contact zoeken met andere professionals en een beroep doen op hun expertise. Vraag of ze met je willen meedenken. Werken in een complexe context geeft een grotere kans op (tijdelijk) vastlopen. Bijvoorbeeld het vastlopen in de hulp aan kinderen en gezinnen, of het vastlopen op persoonlijk en teamniveau in het werk; even de balans kwijt zijn. Je kunt het vastlopen wél gebruiken, door er (samen) op te reflecteren en tot nieuwe inzichten en nieuwe wegen te komen.
  • Ten slotte, maak ook plezier met elkaar! Lach om grappen, om videobelsessies die rommelig verlopen en praat met elkaar over wat jullie als team gaan doen als dit voorbij is.

Suggesties of voorbeelden?

Ben jij jeugdprofessional of leidinggevende van jeugdprofessionals? Mail ons als je nog meer suggesties en goede voorbeelden hebt. Door kennis en informatie te delen, leren we samen wat werkt in deze uitzonderlijke situatie.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.