Vragen over school of onderwijs

Stel je vragen altijd eerst op school: aan de leerkracht, mentor, intern begeleider of coördinator onderwijsondersteuning. De school werkt samen met de het wijkteam, de schoolarts, schoolverpleegkundige en jeugdhulpverlening.

Daarnaast kun je advies of hulp vragen aan:

  • Ouders & Onderwijs, www.oudersenonderwijs.nl, is de belangenvereniging voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd.
  • Stichting Zorgeloos naar school biedt kennis en advies voor ouders en scholen van chronisch zieke kinderen: Zorgeloos naar school
  • Wil je sparren met een ervaringsdeskundige ouder? Dan kun je terecht bij de oudervereniging Balans: Balans (Balansdigitaal.nl)
  • Vragen over passend onderwijs kun je stellen aan het Oudersteunpunt van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs waar de school bij aangesloten is. Vindt hier het samenwerkingsverband in jouw regio: Krijg zicht op passend onderwijs op samenwerkingsverbandenopdekaart.nl
  • Als extra begeleiding en bemiddeling tussen ouders, school en samenwerkingsverband nodig is, kun je een Onderwijsconsulent raadplegen: Aanmelden - Onderwijsconsulenten. Dit is mogelijk als het op regionaal niveau niet is gelukt om tot een oplossing te komen.
  • Heb je vragen over leerplicht, verlof, verzuim of thuiszitten: Leerplicht (Rijksoverheid.nl) of je kunt terecht bij de afdeling leerplicht van de eigen gemeente.