Over de cijfers

Voor wie?

Het overzicht Cijfers over Jeugd en Opvoeding is bedoeld voor beleidsmakers en onderzoekers die beroepshalve met jeugd te maken hebben. Daarnaast is het overzicht bedoeld voor (uitvoerende) beroepskrachten die werkzaam zijn in de jeugdsector.

Hoe actueel zijn de cijfers?

Het Nederlands Jeugdinstituut houdt de cijfers van de verschillende onderwerpen actueel. Bij de onderwerpen staat de datum waarop de cijfers het laatst zijn geactualiseerd: de datum waarop de cijfers voor het laatst gecontroleerd zijn en dat er gekeken is of er meer actuele cijfers zijn. Sommige onderzoeken vinden echter alleen jaarlijks of eens in de paar jaar plaats. Dus dan kan het voorkomen dat bijvoorbeeld cijfers van enkele jaren terug de meest actuele cijfers zijn.

Cijfers en onderzoeken

Je vindt hier cijfers en trends over psychische, sociale en cognitieve problemen en risicofactoren bij kinderen en jongeren. Daarnaast vindt je kerncijfers over de jeugd en gezinnen, bijvoorbeeld het aantal gezinnen waarbij beide ouders werken.

Ook vind je korte beschrijvingen van de onderzoeken en registraties waaruit de gepresenteerde cijfers afkomstig zijn. Hier wordt de onderzoeksmethode, de gebruikte vragenlijsten en de grootte van de steekproef van het onderzoek beschreven.

Aanvullingen

Mis je onderzoeken of registraties in dit overzicht? Of merk je dat bepaalde gegevens niet kloppen of niet meer actueel zijn? Dan stellen we het zeer op prijs als je ons daarvan op de hoogte stelt. Je kunt reageren via e-mail onderzoek@nji.nl.