Online bronnen met cijfers over jeugd

Belangrijke andere bronnen voor cijfers over de jeugd in Nederland zijn:

CBS Statline

Elektronische databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met uiteenlopende statistische gegevens waarmee gebruikers zelf tabellen en grafieken kunnen samenstellen.
statline.cbs.nl  

Landelijke jeugdmonitor

Gegevens over de situatie van de jeugd in Nederland, voornamelijk bedoeld om beleidsmakers van de rijksoverheid, gemeenten en provincies te informeren.
jeugdmonitor.cbs.nl

Nationaal Kompas Volksgezondheid

Informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor professionals over gezondheid en ziekte, gezondheidsdeterminanten, preventie, zorg en bevolking.
www.rivm.nl/nationaalkompas

Gezond opgroeien: Verkenning jeugdgezondheid

Samenhangend overzicht van de fysieke en psychosociale gezondheid van kinderen en jongeren, opgesteld door RIVM en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.
Verkenning jeugdgezondheid