Cijfers over kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP/KVO)

Aantal ouders met een psychische aandoening of verslaving

Nederland telt op jaarbasis 405.000 mensen met een psychische aandoening en/of verslaving en met kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. In totaal hebben deze ouders 577.000 kinderen onder de 18 jaar. Daarvan zijn 423.000 kinderen 12 jaar of jonger. Deze cijfers zijn gebaseerd op NEMESIS-2, een onderzoek naar psychische aandoeningen onder de Nederlandse volwassen bevolking.

In dit onderzoek is het aantal kinderen met een ouder met een psychische aandoening berekend op basis van het aantal ouders in Nederland dat het afgelopen jaar een stemmingsstoornis, een angststoornis (exclusief specifieke fobie) of ADHD had. Daarnaast zijn er kinderen die een ouder hebben met een andersoortig psychisch probleem zoals een psychose, eetstoornis, schizofrenie of borderline. Omdat hierover geen recente bevolkingsgegevens zijn konden deze KOPP kinderen niet in de berekening worden meegenomen. De berekende aantallen vormen daarmee een ondergrens van het daadwerkelijke aantal KOPP/KVO kinderen (Trimbos instituut, 2016).

Definitie

Kinderen van ouders met psychische problemen lopen het risico om zelf psychische problemen te krijgen. Er zijn daarom speciale programma's voor deze kinderen ontwikkeld. Mede daardoor is de afkorting KOPP een op zichzelf staand begrip geworden, wat staat voor 'kinderen van ouders met psychische problemen'. Kinderen van verslaafde ouders (KVO) zijn hiervan een speciale subgroep. Voor kinderen is het moeilijk om op te groeien in een gezin waarvan een van de ouders ziek is. Dit geldt in het bijzonder voor gezinnen waarvan de ouders psychische problemen hebben of verslaafd zijn. Kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving worden ook wel kinderen van 'langdurig zieke ouders' of 'jonge mantelzorgers' genoemd. Dit zijn bredere begrippen waar ook ouders met lichamelijke ziekten onder vallen.

Meer informatie

Dossier Kopp/Kvo (Trimbos-instituut)

  • Feiten en cijfers KOPP/KVO
  • De Graaf, R., Ten Have, M. & Van Dorsselaer, S. (2010). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2:opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut.
  • Trimbos Instituut (2016). Factsheet KOPP/KVO. Utrecht: Trimbos-instituut.

Meer informatie over gebruikt onderzoek:

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud